home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Andere slimmigheden

29
2

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Andere slimmigheden

Slimme speeltuinen !
De speeltuinen in Dilbeek zijn schaars en de huidige speeltoestellen hebben overal wel hun beste tijd gehad. Hoog tijd voor hernieuwing ! Met enthousiasme pleit ik samen met mijn zoontje Lionel voor meer duurzame speeltuinen in onze gemeente ! Een concept gebaseerd op 3 principes: 1. ALTERNATIEVE STROOM OPWEKKEN DOOR BEWEGINGSENERGIE ! De speeltuinen kunnen voorzien worden van installaties die ervoor zorgen dat de energie die vrijkomt bij het spelen met de toestellen kan worden opgeslagen. Zo wordt alternatieve stroom gegenereerd die kan dienen voor bv. straatverlichting (of de verlichting van ons prachtig kasteel). 2. UPCYCLING ! Speeltuigen kunnen vervaardigd worden uit gerecycleerde materialen met duurzame eigenschappen. En dat kan ook op een heel creatieve manier, de speeltuin als landschapskunstwerk. 3. ECO-EDUCATIE, LEREN VANUIT BELEVING ! De speeltuigen zelf kunnen onze kids iets bijbrengen over duurzaamheidsprincipes en hoe we allemaal slimmer kunnen omgaan met het klimaat.
Sigrid T.
1 1
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

smallere openbare wegen/kruispunten
Veel kruispunten in Dilbeek bestaan uit grote verharde oppervlaktes. Misschien kunnen we als burgers via en portaal plaatsen aangeven waar er op een heel eenvoudige manier wegversmallingen kunnen aangebracht worden?! Eenvoudig een smaller verkeerspunt maken door het teveel aan verharding weg te slijpen en op te breken botst mogelijks op het opvangen van het aflopende water bij hevige regenval; daaromzou ik een borduur laten aanbrengen die gelijke hoogte aanhoudt met het wegdek en de opgebroken zone in te vullen met groen. Bij normaal regenweer trekt het aflopende water dan in de bodem; bij hevige regenval loopt het over het verzadigde groen tot in de huidige afvoergoten. Ik begrijp dat alle wegenis aanpassen en vergroenen een dure tijdrovende opgave is; maar deze tussenoplossing zou veel verharding kunnen wegnemen; de wegen smaller maken; het verkeer door de aangepaste wegbreedte vertragen en dus veiliger maken. Ruimte creëren om fietspaden aan te leggen, toch al zeker op deze gevaarlijke verkeersknooppunten. Ik denk bijvoorbeeld aan het kruispunt thv Pajota; het ongelooflijk brede stuk Kattebroekstraat thv de op en afrit met de autostrade (maar zonder fietspad!!!); maar ook in de wijk 'zuurweide', ... voobeelden in Dilbeek vind je legio.
Tom V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Mini boerderij Nieuwenbos
De speeltuin in de Nieuwenbos wordt zelden gebruikt doordat vrijwel alle omwonenden zelf tuinen hebben en hun kinderen daar spelen. Een leuk idee dat ik als bewoner (mee) wil verzorgen zou kunnen zijn om hier een deeltuin of plukveld van groenten of bloemen van te maken, of een mini buurtboerderij met enkele kleine dieren. Dat laatste zou een opvangplek voor asiel(boerderij)dieren van bvb Ark van Pollare kunnen zijn. Dat zou meer een aanvulling voor de wijk zijn, ontdekkingsplek voor kinderen en samenhorigheid brengend initiatief, dan de nu zelden gebruikte of niet zoals hij bedoeld is gebruikte speeltuin.
Maarten B.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Klimaatspel voor kinderen tussen 10-12jaar
Wij zijn 3 leerlingen uit het Regina Caelilyceum en willen een project ontwikkelen i.v.m. de klimaatproblematiek. We dachten eraan een bordspel te ontwerpen om kinderen tussen 10-12 jaar bewust te maken van de klimaatopwarming. Op deze speelse wijze willen we hen aantonen hoe ze hun steentje kunnen bijdragen. Alle hulp is welkom!
Fee V.
0 1
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Donderdag veggiedag in de gemeentelijke catering
Elke donderdag een volwaardig vegetarische maaltijd voorzien in de scholen, woonzorgcentra, dienstencentra en andere organisaties waar via de gemeente maaltijden worden geleverd.
WG Duurzaamheid OC Schepdaal O.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

vrachtvervoer uit de dorpskern en de kleine straten weren
Om vrachtvervoer te vermijden uit kleine straten kan het verboden worden aan vrachtwagens om bepaalde straten te nemen.
Mia D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Ondergrondse parking(s)
Straten zoveel mogelijk autovrij houden. Minder geparkeerde wagens op straat zorgen voor meer ruimte voor bv. fiets -en voetpaden en groen. Bewoners zouden aan een goedkoop tarief kunnen parkeren. Mensen met een elektrische wagen bijvoorbeeld gratis zoals in Noorwegen.
Lori V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Buurtmoestuinen
Openbare ruimtes waar kleine moestuintjes met een mix van groenten en kruiden aangelegd worden, waar iedereen aan kan werken en de producten kan oogsten. Er wordt compost, organische meststoffen en kalk gebruikt. Afval dat ontstaat, verwerken deelnemers in de kringloop van de moestuin door composteren en compostgebruik. Burgers die niet beschikken over een tuin en geen plaats hebben voor een composthoek kunnen hier dus terecht met hun etensresten. Regentonnen kunnen geïnstalleerd worden zodat er duurzaam omgegaan kan worden met water voor het bewateren van de planten. Hoofddoelstelling: voedsel produceren voor de deelnemers. Commerciële teelt is niet toegelaten. 2 personen geven zich op als verantwoordelijken van het project en zijn het aanspreekpunt voor de stadsdiensten. In een moestuin kunnen mensen met elkaar in contact komen die dat anders misschien niet zouden doen. Herhaalde ontmoetingen en praatjes kunnen vriendschappen smeden. Met een moestuin ben je afhankelijk van de seizoenen. Hierdoor leef je meer in het hier-en-nu en leer je welke groenten en kruiden bij welke seizoenen passen. Dit idee laat ook toe dat mensen die op een appartement wonen en geen plaats hebben voor een kleine moestuin, kunnen nu toch gaan tuinieren. Je hebt geen grote stukken grond nodig, een paar grote potten kunnen al voldoende zijn om wat groenten op een klein oppervlak te kweken.
Lara v.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Milieu kosten -en batenanalyses bij bouwprojecten, wegenwerken, nieuwe bestemming van gronden, nieuwe aanplantingen, grondverbeteringen.
Om te vermijden dat bouwprojecten vruchtbare bodems definitief inpalmen en vastleggen dient een balans op het vlak van de Gemeente opgesteld door milieudeskundigen enerzijds en de promotors anderzijds. Voorafgaand dient nagegaan welk areaal reeds vastligt, welk areaal voor natuurlijke processen nog instaat en welk areaal nodig is om de Gemeente leefbaar te houden. Bij wegenwerken dient nauw nagegaan wat de invloed is op het bestaande verkeer (tijdelijke kost) en op de definitieve situatie om enerzijds te vermijden dat de balans op lange termijn negatief is en om de aanlegtijd (de tijdelijke kost) zo laag mogelijk te houden. Bij nieuwe bestemming van gronden dient eerst nagegaan welke biodiversiteit aanwezig is in de bodem rekening houdende met tijd die nodig is om een efficiënt bodemleven op te bouwen. Nieuwe aanplantingen en grondverbeteringen vertonen een rechtstreekse kost, en een positieve balans op middellange termijn. Deze kunnen andere negatief uitvallende ingrepen ten goede maken.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

verhelpen aan geluid-, lucht- en lichtpollutie door de Ring
Dilbeek wordt doorkruist door de Ring die naast luchtpollutie ook geluidshinder geeft. De gemeente zou ervoor kunnen ijveren dat er geluidsschermen worden geplaatst. Het is ook zaak om zoveel mogelijk bomen rond deze zone te planten (in plaats van de zone vol te bouwen) om de lucht te zuiveren. De verlichting van de Ring kan bij droog weer gedoofd worden.
Mia D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Verkeer verminderen en vertragen
Alle sluipverkeer naar de ring zou uit Dilbeek geweerd meten worden. Dit vermindert de uitlaatgassen en verhoogt de veiligheid van de bewoners. Zone 30 km/u uitbreiden om dezelfde redenen.
F. B.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

weggeefruimten
weggeffkasten , ruimte waar bewoners nog bruikbare overschotten bouwmaterialen kwijt kunnen
Marina D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Voertuigen en machines voor groen-onderhoud, reiniging , op elektriciteit
alle machines van klein tot groot voor onderhoud in tuin en park worden nu in degelijke elektrische versies aangeboden. De aankoopprijs is wel wat hoger, maar op middellange termijn is de totaal-kostprijs beduidend lager én de CO²-winst, laag geluidsniveau zijn de klimaatvoordelen. Kan gecombineerd worden met zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen én batterijen die in de dag geladen worden en de voertuigbatterijen 's nachts opladen.
Jean K.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

De houding van de consument bijschaven.
Lokaal en seizoengebonden aankopen verrichten om de verplaatsingen te verminderen zowel nationaal als internationaal. Aan producenten en fabrikanten verplichten het land van herkomst en het aantal afgelegde kilometers te vermelden op de product beschrijving. (ook E commerce). Zoals de Gemeente Dilbeek al doet een soort klantenkaart van de lokale handel introduceren met tegemoetkomingen (kortingen, wedstrijd, tombola...) ten voordele van de klanten. Een presentatie toestaan in de Nieuwsbrief van de Gemeente met de tips van de handelaar (bij elke publicatie een andere handelaar).
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Voorziene Heraanleg Centrum van Schepdael wordt piloot project op ecologisch vlak
Uitgaande van de behoeften van een gemeenschap (de huidige bevolking van Schepdael) dient bepaalt in welke mate de bestaande situatie (rekening houdende met de ganze oppervlakte van de gemeente) voldoet aan de noden van die groep mensen op het vlak van : woning ruimte, zuurstof voorziening, opname CO² uitstoot, parkeerruimte, recreatieruimte, watervoorziening, opname overtollig regenwater, voeding in korte kringloop, veiligheid, enz... Vertrekken van een tabula rasa om op basis van een ecologische studie de bestaande situatie te toetsen aan een geprojecteerd dorp.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Uitwerken van Wieltjespaden tussen WZC Breugheldal en WZC Koning Albert.
In Breugeldal bestaat er een project voor een dementievriendelijk wandelpad en in Koning Albert een plan voor een wandelpad in het park. Het prachtige zou zijn om die 2 via de Sackweg en het rechtover gelegen wandelpad te verbinden door een Wieltjespad. De kinderen van het Kepertje gebruiken nu al regelmatig het park van Koning Albert en Breugheldal om er te komen spelen, zonder speeltoestellen. Ideaal zou zijn om via dat verbindingspad de generaties samen te brengen : Dat mooie wandelpad zou met oude foto’s van de streek dan kunnen gebruikt worden als ontmoetingsplaats van familie, bewoners en kinderen mits het aanvullen van enkele speeltoestellen en banken in beide parken. Later zou die lus dan vervolledigd kunnen worden naar de nieuwe multifunctionele speelplaats van de Keperbergsite.
Danielle D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Leefbaarheid Renbaanwijk
Er komen meer en meer jonge gezinnen wonen met kinderen in de Renbaanwijk. In de plaats van een speelplaats is er een hondenweide gekomen tussen de bewoonde huizen. (veel geblaf). Zou fijn zijn om een zone voor de kinderen hier te hebben.
familie G.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Laadinfrastructuur EV voorzien
Laadinfrastructuur EV voorzien op meerdere plaatsen en zo elektrisch rijden stimuleren
F. B.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Onroerende voorheffing verlagen voor wie dicht in het dorpcentrum woont, verhogen voor wie verder weg van het dorpscentrum woont.
Wie bvb. minder dan een halve kilometer van het dorpscentrum woont betaalt slechts bvb. 50 % van de gemeentelijke opcentiemen. Wie bvb. tussen een halve en een hele kilometer van het dorpscentrum woont, betaalt 100%. Wie meer bvb. dan een kilometer van het dorps betalen 200%. De cijfers zijn maar gegeven om het principe te illustreren. Sommige dorpskernen zijn groter dan andere. betaald bvb.
Ivo R.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Over welke gegevens beschikken we binnen onze Gemeente om de problematiek van het klimaat vast te stellen en op te volgen?
Studiewerk i.v.m. de nadelige invloed van de inwoners van Dilbeek op het klimaat: CO² uitstoot, O² produktie, stikstof overschot, autonomie of afhankelijkheid op het gebied van inkopen, energie, recreatie, voeding, werk, school, waterbevoorrading.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

de Materiaalbib
Lokale uitleenpunten voor (werk)materiaal. We hebben (bijna) allemaal een grasmachine, een boormachine, een zaagmachine... Als we hiermee doorgaan kan deze lijst zeer lang worden! De Belg heeft graag zijn eigen materiaal. Maar dat zou moeten veranderen. Als we nu eens allemaal (een deel(tje) van) ons materiaal ter beschikking stellen van anderen, zou dat niet meer nodig zijn. Ik stel voor om per wijk/dorp uitleenpunten voor allerhande materiaal op te richten. Een soort bibliotheek voor werkmateriaal dus. Voor de eerder welstellende mens uit de buurt volstaat het om een bijdrage te leveren in de vorm van een bepaald werkmateriaal (bijvoorbeeld een grasmachine, een boormachine, een slijpmachine...) om hiervan gebruik te mogen maken. Voor de minder welstellende mensen onder ons zou dit gratis moeten zijn. Zij zijn net diegenen die dit materiaal het meeste nodig hebben om hun huis/tuin/keuken op te lappen.
Maarten L.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Kids Klimaatcamp
Een weekend camp om de kinderen van Dilbeek samen te brengen rond het thema van klimaat. Door quizzes, tekeningen, roleplay en spelletjes leren de kinderen over wat de klimaat is, wat er daarmee gebeurt en waarom en hoe we die moeten beschermen. Op het einde gaan ze een serie van korte films maken over wat ze geleerd hebben. Ik ben de directrice van een organisatie (WeMove Europe) die campagnes doet en honderd duizenden mensen mobiliseert over klimaat op europees niveau. Ik zou ook graag iets kunnen teruggeven op lokaal niveau! Als het workshop/camp idee werkt, kunnen we het herhalen. Ideaal voor kinderen vanaf 7 jaar.
Laura S.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Bevorderen van inbreiding in samenwerking met de burgers-eigenaars
De gemeente kan het initiatief nemen om burgers-eigenaars die (kleine) eigendommen hebben in (de nabijheid) van dorpskernen samen te brengen rond een ontwerp om deze gronden te ontsluiten. Het ontwerp is vrijblijvend en wordt voorgesteld door de gemeente om de eigenaars een idee te geven van de ruimtelijke mogelijkheden. Indien de eigenaars overtuigd zijn van de mogelijkheden dan trekt de gemeente zich terug en zoeken de eigenaars contact met bouwpromotoren om een financieel plan en verkavelingsplan maken. Dit idee is gebaseerd op het proces om te komen tot de verkaveling Hoppenweg-Wallenweg in S.U.K., gerealiseerd door Durabrik. Het samenbrengen van de eigenaars gebeurde hier door Ivo Roesems, echtgenoot van één van de eigenaars.
Ivo R.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Stoppen met de zwerfvuilacties
Stoppen met de zwerfvuilacties, want het heeft geen zin. Er wordt nu al jaren zwerfvuil geraapt, maar er komt er altijd opnieuw bij. Het meest storende is het verpakkingsafval, meestal van voeding. Installeer een lokaal statiegeldsysteem en hamer er bij de Vlaamse overheid nog meer op dat er een gewestelijk of liever nationaal statiegeldsysteem moet komen.
Dirk K.
0 0
Stemmen afgelopen