Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Slim met ons water

 

 

voor nu en later

8
1

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Slim met ons water

Subsidie voor waterbeheer verbouwingen
Subsidie reglement maken die verbouwingswerken aanmoedigt die het beheer van water verbeteren. Het zou om een geheel van acties moeten gaan zoals - plaatsen van regenwaterput - gebruik van regenwater voor het spoelen van WCs - plaatsen van bufferbekken in de tuin (Vb. Vijver, ...) - plaatsen van grondwater infiltratie - wegnemen van historische verhardingen - aanplanten van bomen, die op zich verdampen van grondwater tegengaan - ...
Koen V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

Opvangbekkens niet meer volbouwen
Al de opvangbekkens voor het teveel aan hemelwater worden volgebouwd. Beton en steen helpen ons niet en drogen het gebied uit omdat het water niet meer voldoende in de bodem kan trekken.
Monique W.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

regenwater recuperatie
ik heb een soort kraan gezet op mijn regenwaterbuis, waarmee ik het regenwater laat lopen in mijn tuin ipv de riool.
hugo v.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

.Bij de bouwvergunning verplichtingen opleggen i.v.m. wateropvang van regenwater.
De gemiddelde behoefte aan drinkwater en regenwater per type gezin nagaan ten einde bij de bouwvergunning de eigenaar verplichten al het regenwater (huis, tuinhuis, afdak, serre, overloop vijver...) op te vangen in ondergrondse watertanks voor een gebruik binnenshuis en buiten.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

Opvang regenwater grote gebouwen
Net als bij het voorstel van de bronbemaling om het opgepompte grondwater te bufferen, kunnen we het regenwater van grote gebouwen bufferen in vaten. Denk daarbij aan de regenafvoer van onze kerken of publieke gebouwen zoals Lamotte, Castelhof, Westrand,... Het water kan gebruikt worden door particulieren (bijvoorbeeld voor de kerkhoven die nog rond de kerk liggen), de groendienst,...
Gino R.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

Bronbemalingen – grondwater hergebruiken
Tijdens bouwprojecten wordt soms aan bronbemaling gedaan: het grondwater wordt opgepompt, bijvoorbeeld bij de aanleg van riolering of fundamenten en moet dan worden teruggeleid. In periodes van droogte, willen we dat dit water niet verloren gaat. Het water kan in buffervaten ter beschikking worden gesteld aan groendiensten of aan de landbouw voor hergebruik. We willen dit verder toepassen en op het gebruik ervan toezien in Dilbeek.
Gemeente Dilbeek
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

Illegaal geboorde waterputten inventariseren
Illegaal geboorde waterputten inventariseren in samenwerking met De Vlaamse Gemeenschap, gemeente Dilbeek, Natuurpunt en nog andere mogelijke partners. Zowel waterputten van bedrijven, maar ook van particulieren dienen in kaart gebracht te worden.
onbekend - ingezonden via postkaart
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met ons water

Ruimtewijzer
Binnen gemeente Dilbeek willen we werk maken van een ruimtewijzer: een leidraad en visie die ons moet helpen om de openbare ruimte binnen Dilbeek op een goeie en klimaatvriendelijke manier in te richten. In deze ruimtewijzer, die als basis zal dienen voor alle inrichtingsprojecten binnen Dilbeek, zetten we in op klimaatadaptieve principes die ervoor zorgen dat onder andere water voldoende plaats krijgt in onze plannen. Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om het aanleggen van wadi’s en het aandacht hebben voor infiltratievoorziening. Een wadi zorgt ervoor dat het hemelwater kan infiltreren in de bodem.
Gemeente Dilbeek
0 1
Stemmen afgelopen