home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Andere slimmigheden

29
2

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Andere slimmigheden

Sluikverkeer indijken
Sluikverkeer dient ingedijkt te worden en niet aangemoedigd zoals nu wel het geval is met het nieuwe verkeersplan: nieuwe voorrangen zodat sluikverkeer nog sneller kan rijden, spiegels zodat sluikverkeer niet meer afremt voor de "voorrang van rechts"-regel te respecteren en het ontbreken van heel wat zebrapaden. Er is een hele steenweg en autobaan voor dat verkeer. Dat hoort niet in de wijken te rijden. Misschien kan in alle straten met dichte bewoning de snelheid tot 30 km/uur verlaagd worden? Met controle via flitspalen. Misschien kunnen jullie wat mosterd halen in Sint-Agatha-Berchem? Daar heeft de inwoner voorrang op de auto.
Monique W.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Verbod op branden van hout in bevolkte gebieden
Misschien kan er een verbod komen op kachels en haarden in bevolkte gebieden.
Monique W.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Ontharding als vereiste
De onthardingsgedachte nog verder doortrekken en bouwheren hier van meetafaan attent op maken (zowel particulieren als grotere ontwikkelaars). Ter illustratie: eigenlijk kan het in 2021 niet meer dat een ontwikkelaar op de gecoro een plan voor een nieuwe school of zorgsite of verkaveling komt voorstellen die -ik overdrijf- bulkt van de stenen oppervlaktes. Idem voor de NMBS ivm de uitbreiding van hun stationsparking in Groot-Bijgaarden. Gemeente mag hier gerust op zijn/haar strepen staan, vind ik.
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Lokale CO2-taks invoeren
voorlopig misschien een gek idee (om op lokaal vlak in te voeren), maar een aantal Amerikaanse staten passen het al toe.
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Ontharden van landbouwwegen
In de voorbije decennia werden heel wat landbouwwegen verhard. Daardoor dienen die nu vaak als sluiproute voor autoverkeer. Deze rustige, meer afgelegen wegen trekken ook veel sluikstorters aan die er makkelijk en snel de inhoud van hun autokoffer kunnen dumpen. Terug ontharden zorgt voor een betere regenwaterinfiltratie, houdt bodemerosie tegen en creëert meer wandel- en speelmogelijkheden. Tegelijk worden landbouwvoertuigen verplicht hun snelheid aan te passen. Een alternatief kan zijn om beton/asfalt te vervangen door een doorlatende verharding zoals grind. Dan kan de weg nog altijd in het fietsknooppunten netwerk opgenomen worden. Een andere optie is om carterblokken in beton te leggen, maar dat helpt alleen tegen sluipverkeer en doet weinig aan de verharding.
Stef L.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Kids Klimaatcamp
Een weekend camp om de kinderen van Dilbeek samen te brengen rond het thema van klimaat. Door quizzes, tekeningen, roleplay en spelletjes leren de kinderen over wat de klimaat is, wat er daarmee gebeurt en waarom en hoe we die moeten beschermen. Op het einde gaan ze een serie van korte films maken over wat ze geleerd hebben. Ik ben de directrice van een organisatie (WeMove Europe) die campagnes doet en honderd duizenden mensen mobiliseert over klimaat op europees niveau. Ik zou ook graag iets kunnen teruggeven op lokaal niveau! Als het workshop/camp idee werkt, kunnen we het herhalen. Ideaal voor kinderen vanaf 7 jaar.
Laura S.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

de Materiaalbib
Lokale uitleenpunten voor (werk)materiaal. We hebben (bijna) allemaal een grasmachine, een boormachine, een zaagmachine... Als we hiermee doorgaan kan deze lijst zeer lang worden! De Belg heeft graag zijn eigen materiaal. Maar dat zou moeten veranderen. Als we nu eens allemaal (een deel(tje) van) ons materiaal ter beschikking stellen van anderen, zou dat niet meer nodig zijn. Ik stel voor om per wijk/dorp uitleenpunten voor allerhande materiaal op te richten. Een soort bibliotheek voor werkmateriaal dus. Voor de eerder welstellende mens uit de buurt volstaat het om een bijdrage te leveren in de vorm van een bepaald werkmateriaal (bijvoorbeeld een grasmachine, een boormachine, een slijpmachine...) om hiervan gebruik te mogen maken. Voor de minder welstellende mensen onder ons zou dit gratis moeten zijn. Zij zijn net diegenen die dit materiaal het meeste nodig hebben om hun huis/tuin/keuken op te lappen.
Maarten L.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

weggeefruimten
weggeffkasten , ruimte waar bewoners nog bruikbare overschotten bouwmaterialen kwijt kunnen
Marina D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Over welke gegevens beschikken we binnen onze Gemeente om de problematiek van het klimaat vast te stellen en op te volgen?
Studiewerk i.v.m. de nadelige invloed van de inwoners van Dilbeek op het klimaat: CO² uitstoot, O² produktie, stikstof overschot, autonomie of afhankelijkheid op het gebied van inkopen, energie, recreatie, voeding, werk, school, waterbevoorrading.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Onroerende voorheffing verlagen voor wie dicht in het dorpcentrum woont, verhogen voor wie verder weg van het dorpscentrum woont.
Wie bvb. minder dan een halve kilometer van het dorpscentrum woont betaalt slechts bvb. 50 % van de gemeentelijke opcentiemen. Wie bvb. tussen een halve en een hele kilometer van het dorpscentrum woont, betaalt 100%. Wie meer bvb. dan een kilometer van het dorps betalen 200%. De cijfers zijn maar gegeven om het principe te illustreren. Sommige dorpskernen zijn groter dan andere. betaald bvb.
Ivo R.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Verkeer verminderen en vertragen
Alle sluipverkeer naar de ring zou uit Dilbeek geweerd meten worden. Dit vermindert de uitlaatgassen en verhoogt de veiligheid van de bewoners. Zone 30 km/u uitbreiden om dezelfde redenen.
F. B.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Laadinfrastructuur EV voorzien
Laadinfrastructuur EV voorzien op meerdere plaatsen en zo elektrisch rijden stimuleren
F. B.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Slimme speeltuinen !
De speeltuinen in Dilbeek zijn schaars en de huidige speeltoestellen hebben overal wel hun beste tijd gehad. Hoog tijd voor hernieuwing ! Met enthousiasme pleit ik samen met mijn zoontje Lionel voor meer duurzame speeltuinen in onze gemeente ! Een concept gebaseerd op 3 principes: 1. ALTERNATIEVE STROOM OPWEKKEN DOOR BEWEGINGSENERGIE ! De speeltuinen kunnen voorzien worden van installaties die ervoor zorgen dat de energie die vrijkomt bij het spelen met de toestellen kan worden opgeslagen. Zo wordt alternatieve stroom gegenereerd die kan dienen voor bv. straatverlichting (of de verlichting van ons prachtig kasteel). 2. UPCYCLING ! Speeltuigen kunnen vervaardigd worden uit gerecycleerde materialen met duurzame eigenschappen. En dat kan ook op een heel creatieve manier, de speeltuin als landschapskunstwerk. 3. ECO-EDUCATIE, LEREN VANUIT BELEVING ! De speeltuigen zelf kunnen onze kids iets bijbrengen over duurzaamheidsprincipes en hoe we allemaal slimmer kunnen omgaan met het klimaat.
Sigrid T.
1 1
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Ondergrondse parking(s)
Straten zoveel mogelijk autovrij houden. Minder geparkeerde wagens op straat zorgen voor meer ruimte voor bv. fiets -en voetpaden en groen. Bewoners zouden aan een goedkoop tarief kunnen parkeren. Mensen met een elektrische wagen bijvoorbeeld gratis zoals in Noorwegen.
Lori V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

verhelpen aan geluid-, lucht- en lichtpollutie door de Ring
Dilbeek wordt doorkruist door de Ring die naast luchtpollutie ook geluidshinder geeft. De gemeente zou ervoor kunnen ijveren dat er geluidsschermen worden geplaatst. Het is ook zaak om zoveel mogelijk bomen rond deze zone te planten (in plaats van de zone vol te bouwen) om de lucht te zuiveren. De verlichting van de Ring kan bij droog weer gedoofd worden.
Mia D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

vrachtvervoer uit de dorpskern en de kleine straten weren
Om vrachtvervoer te vermijden uit kleine straten kan het verboden worden aan vrachtwagens om bepaalde straten te nemen.
Mia D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Milieu kosten -en batenanalyses bij bouwprojecten, wegenwerken, nieuwe bestemming van gronden, nieuwe aanplantingen, grondverbeteringen.
Om te vermijden dat bouwprojecten vruchtbare bodems definitief inpalmen en vastleggen dient een balans op het vlak van de Gemeente opgesteld door milieudeskundigen enerzijds en de promotors anderzijds. Voorafgaand dient nagegaan welk areaal reeds vastligt, welk areaal voor natuurlijke processen nog instaat en welk areaal nodig is om de Gemeente leefbaar te houden. Bij wegenwerken dient nauw nagegaan wat de invloed is op het bestaande verkeer (tijdelijke kost) en op de definitieve situatie om enerzijds te vermijden dat de balans op lange termijn negatief is en om de aanlegtijd (de tijdelijke kost) zo laag mogelijk te houden. Bij nieuwe bestemming van gronden dient eerst nagegaan welke biodiversiteit aanwezig is in de bodem rekening houdende met tijd die nodig is om een efficiënt bodemleven op te bouwen. Nieuwe aanplantingen en grondverbeteringen vertonen een rechtstreekse kost, en een positieve balans op middellange termijn. Deze kunnen andere negatief uitvallende ingrepen ten goede maken.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Donderdag veggiedag in de gemeentelijke catering
Elke donderdag een volwaardig vegetarische maaltijd voorzien in de scholen, woonzorgcentra, dienstencentra en andere organisaties waar via de gemeente maaltijden worden geleverd.
WG Duurzaamheid OC Schepdaal O.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Voorziene Heraanleg Centrum van Schepdael wordt piloot project op ecologisch vlak
Uitgaande van de behoeften van een gemeenschap (de huidige bevolking van Schepdael) dient bepaalt in welke mate de bestaande situatie (rekening houdende met de ganze oppervlakte van de gemeente) voldoet aan de noden van die groep mensen op het vlak van : woning ruimte, zuurstof voorziening, opname CO² uitstoot, parkeerruimte, recreatieruimte, watervoorziening, opname overtollig regenwater, voeding in korte kringloop, veiligheid, enz... Vertrekken van een tabula rasa om op basis van een ecologische studie de bestaande situatie te toetsen aan een geprojecteerd dorp.
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Stoppen met de zwerfvuilacties
Stoppen met de zwerfvuilacties, want het heeft geen zin. Er wordt nu al jaren zwerfvuil geraapt, maar er komt er altijd opnieuw bij. Het meest storende is het verpakkingsafval, meestal van voeding. Installeer een lokaal statiegeldsysteem en hamer er bij de Vlaamse overheid nog meer op dat er een gewestelijk of liever nationaal statiegeldsysteem moet komen.
Dirk K.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

De houding van de consument bijschaven.
Lokaal en seizoengebonden aankopen verrichten om de verplaatsingen te verminderen zowel nationaal als internationaal. Aan producenten en fabrikanten verplichten het land van herkomst en het aantal afgelegde kilometers te vermelden op de product beschrijving. (ook E commerce). Zoals de Gemeente Dilbeek al doet een soort klantenkaart van de lokale handel introduceren met tegemoetkomingen (kortingen, wedstrijd, tombola...) ten voordele van de klanten. Een presentatie toestaan in de Nieuwsbrief van de Gemeente met de tips van de handelaar (bij elke publicatie een andere handelaar).
Jean-Louis V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Uitwerken van Wieltjespaden tussen WZC Breugheldal en WZC Koning Albert.
In Breugeldal bestaat er een project voor een dementievriendelijk wandelpad en in Koning Albert een plan voor een wandelpad in het park. Het prachtige zou zijn om die 2 via de Sackweg en het rechtover gelegen wandelpad te verbinden door een Wieltjespad. De kinderen van het Kepertje gebruiken nu al regelmatig het park van Koning Albert en Breugheldal om er te komen spelen, zonder speeltoestellen. Ideaal zou zijn om via dat verbindingspad de generaties samen te brengen : Dat mooie wandelpad zou met oude foto’s van de streek dan kunnen gebruikt worden als ontmoetingsplaats van familie, bewoners en kinderen mits het aanvullen van enkele speeltoestellen en banken in beide parken. Later zou die lus dan vervolledigd kunnen worden naar de nieuwe multifunctionele speelplaats van de Keperbergsite.
Danielle D.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Leefbaarheid Renbaanwijk
Er komen meer en meer jonge gezinnen wonen met kinderen in de Renbaanwijk. In de plaats van een speelplaats is er een hondenweide gekomen tussen de bewoonde huizen. (veel geblaf). Zou fijn zijn om een zone voor de kinderen hier te hebben.
familie G.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Klimaatspel voor kinderen tussen 10-12jaar
Wij zijn 3 leerlingen uit het Regina Caelilyceum en willen een project ontwikkelen i.v.m. de klimaatproblematiek. We dachten eraan een bordspel te ontwerpen om kinderen tussen 10-12 jaar bewust te maken van de klimaatopwarming. Op deze speelse wijze willen we hen aantonen hoe ze hun steentje kunnen bijdragen. Alle hulp is welkom!
Fee V.
0 1
Stemmen afgelopen