Andere slimmigheden

Ondergrondse parking(s)

Beschrijf jouw idee

Straten zoveel mogelijk autovrij houden. Minder geparkeerde wagens op straat zorgen voor meer ruimte voor bv. fiets -en voetpaden en groen. Bewoners zouden aan een goedkoop tarief kunnen parkeren. Mensen met een elektrische wagen bijvoorbeeld gratis zoals in Noorwegen.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Meer plaats voor groen.

Dit voorstel draagt ook bij tot: <br> </br>

Leefbaarheid, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Veiligheid