home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Andere slimmigheden

Milieu kosten -en batenanalyses bij bouwprojecten, wegenwerken, nieuwe bestemming van gronden, nieuwe aanplantingen, grondverbeteringen.

Beschrijf jouw idee

Om te vermijden dat bouwprojecten vruchtbare bodems definitief inpalmen en vastleggen dient een balans op het vlak van de Gemeente opgesteld door milieudeskundigen enerzijds en de promotors anderzijds. Voorafgaand dient nagegaan welk areaal reeds vastligt, welk areaal voor natuurlijke processen nog instaat en welk areaal nodig is om de Gemeente leefbaar te houden. Bij wegenwerken dient nauw nagegaan wat de invloed is op het bestaande verkeer (tijdelijke kost) en op de definitieve situatie om enerzijds te vermijden dat de balans op lange termijn negatief is en om de aanlegtijd (de tijdelijke kost) zo laag mogelijk te houden. Bij nieuwe bestemming van gronden dient eerst nagegaan welke biodiversiteit aanwezig is in de bodem rekening houdende met tijd die nodig is om een efficiënt bodemleven op te bouwen. Nieuwe aanplantingen en grondverbeteringen vertonen een rechtstreekse kost, en een positieve balans op middellange termijn. Deze kunnen andere negatief uitvallende ingrepen ten goede maken.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Om het CO² gehalte laag te houden dienen natuurlijke cycli hersteld. Veel van die cycli worden door de vruchtbare bodems verzekerd. We dienen in onze gemeenschap een duidelijk beeld te krijgen van deze bodems.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Geldbesparing

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Elke tuineigenaar, elke grondbezitter, bosbouwer, grondhuurder dient de oppervlakte gezonde bodems van zijn eigendom door te geven aan de Gemeentediensten om een globaal beeld te verkrijgen van het buffervermogen van onze Gemeente. Samenwerking met Natuurpunt.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

Centralisatie door de Gemeente - Op punt stellen van een snel analyse van het bodemleven door een studiebureau - In kaart brengen van de vruchtbare bodems.
2
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties