Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
13 apr

Nieuwsbrief - Wijkraad Paloke

20-04-2023

Paasraap 16 april 2023 & andere updates Hieronder vinden jullie meer info over de Paasraap 16/4, CubaNight 15/4, Leefbuurtproject met infomoment 29/4, Ontmoet elkaar op den trottoir 24/6 en de Wijkbarbecue 26/8. Paloke Paasraap Op zondag 16 april 2023 tussen 14u en 17u zijn jullie en vooral jullie kinderen welkom op onze PALOKE PAASRAAP. We organiseren dit op het kruispunt van de Marie-Henriettelaan en de Winkelveldstraat (aan de picknicktafels). Dit jaar voorziet de wijkraad knutselgerief voor de kinderen om hun eigen paasmandje te maken vanaf 14u. Om 15u kunnen de kinderen hun zoektocht naar de paaseieren beginnen en de eieren verzamelen in hun zelfgemaakt mandje. Daarnaast zal er ook wat speelgerief zijn, maar breng gerust zelf iets mee. We verkopen drank en versnaperingen. Betalen kan cash of via smartphone. Vele groetjes, Jacqueline, Marina, Bedet, Celine, Sté, Joris, Karel, Tineke en Lieven Cubanight 15 april De avond voor onze paasraap organiseert Scouts Paloke naar jaarlijkse gewoonte hun CubaNight aan de scoutslokalen (Berchemstraat 129). Iedereen van de wijk is meer dan welkom om een heerlijke mojito te komen drinken! Ingang is gratis. Meer info op cubanight.be. Agenda Noteer ook nog deze data in jullie agenda:  Zaterdag 29/4/23: Infomoment Leefbuurtplan. Zie Doemee.dilbeek.be Zaterdag 24/6/2023: Ontmoet elkaar op den trottoir. Verdere details volgen nog maar het idee is om opnieuw een potluck te organiseren. Zaterdag 26/8/2023: Wijkbarbecue! We kunnen bij de wijkraad altijd helpende handen gebruiken. We vergaderen ongeveer 1 avond om de 2 maanden. Goesting om ons te vervoegen? Neem contact op via palokewijk@gmail.com. Updates Leefbuurtproject Via deze site kunnen jullie op de hoogte blijven van het leefbuurtproject: Leefbuurt Palokewijk (dilbeek.be) Een aantal punten die de aandacht vereisen: Wil je graag een deelauto in de wijk? Stem dan mee op Mobiliteitsparticipatie (dilbeek.be) Wil je graag een laadpaal in de wijk? Stem dan mee op Mobiliteitsparticipatie (dilbeek.be) Uw mening geven op de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriettelaan en Marie-Louiselaan kan hier: Leefbuurt Palokewijk (dilbeek.be) Meer updates worden gegeven op het infomoment op zaterdag 29/4. Voor meer info: Leefbuurt Palokewijk (dilbeek.be)   Copyright © 2023 Palokewijk, All rights reserved.

13 mrt

Uw mening over enkel of dubbel richting in Marie-Henriette en Marie-Louiselaan telt!

13-03-2023

GEEF UW MENING HIER over de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriette en de Marie-Louiselaan Het Masterplan voor de leefbuurtwijk Paloke krijgt vorm.  Het studiebureau stelt voor om de meeste straten op termijn als woonerf aan te leggen, behalve de Sleutelplasstraat en de Palokestraat. Die worden namelijk aangeduid als wijkontsluitingstraten. Deze straten verzamelen het verkeer naar de Ninoofsesteenweg en zijn daardoor iets drukker dan de andere straten.   In de woonerven worden er geschrankte groen- en parkeervakken voorzien. Dan ontstaat bij de wisseling van kant vanzelf een passeerstrook.  In die woonerfstraten rijden er zeer weinig auto’s (20 tot 30 per uur, dat is één auto om de twee à drie minuten).  Daarom kunnen in die straten overal dubbelrichting ingevoerd worden. Dat was ook een veel gehoord voorstel bij de evaluatie van de testopstelling.  Maar, in het tweede burgerpanel (op 26 januari 2023), waren er bewoners uit de Marie-Louiselaan die aangaven dat voor hen het enkelrichting van onder naar boven (richting Moortebeekstraat) eigenlijk wel goed was. Ook zijn sommigen schuine opritten op deze manier beter te bereiken.   Nu rijst de vraag of dit voor meerdere inwoners het geval is?  En speelt die vraag ook in de vergelijkbare Marie-Henriette?   We geven hier de voor- en nadelen van de enkelrichting.   Autobestuurders hebben het gevoel dat ze nooit op tegenliggers moeten wachten; dat moeten ze nog wel doen voor fietsers in tegenrichting.   Enkelrichting is snelheidsverhogend, dat kan nog versterkt worden als de weg tegelijkertijd in helling naar beneden loopt.   In een woonerf is er geen verplichting om te parkeren in de rijrichting  In een dubbelrichting hebben de bewoners de keuze hoe ze willen aan- en wegrijden naar of vanuit hun oprit. Als er een voorkeur is bij enkele bewoners met een schuine oprit, kunnen die ook kiezen hoe ze naar huis willen rijden.   GEEF UW MENING HIER over de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriette en de Marie-Louiselaan In de Sint-Antoniuslaan stelt het studiebureau dubbel richting voor omdat de breedte van de straat toelaat om een groen en parkeerstrook in het midden van de straat te leggen.  Hier is een grote parkeernood door de appartementen die niet allemaal een oprit/grage beschikken.   

24 nov

herfstupdate Leefbuurt Paloke 🍂

04-11-2022

✔️ Het project Telraam 🚗🚴🏽🚶is ondertussen op snelheid gekomen: sinds juli werden 🔟 telramen geïnstalleerd in de wijk. De data die we hieruit kunnen verzamelen is van onschatbare waarde voor de toekomst van de wijk. Om tot een gedetailleerd totaalbeeld te komen ontbreken we nog kandidaten waar we een telraam kunnen hangen in de Sleutelplasstraat en in de Winkelveldstraat. Ben jij of ken jij iemand in deze straten die jou en je buren kan helpen om een beter zicht te krijgen op de verplaatsingen in je wijk? Stel je dan nu kandidaat! 🙋 ✔️ Het ontwerp- en adviesbureau Vectris uit Leuven werd aangesteld om de planning, het ontwerp 🗺️, het management en de communicatie rond het project 'Leefbuurt Palokewijk' op zich te nemen. Het studiebureau is thuis in alle aspecten van mobiliteit en ruimte, daar waar ruimte in beweging is. Momenteel zijn ze bezig met het opstellen van de ontwerpprincipes, waar we ons willen aanhouden bij het herinrichten van de straten in de wijk. Bijvoorbeeld: waar kunnen voetpaden en fietspaden ruimte krijgen? Wat met de wateroverlast in de wijk? Enzovoort. Ze werken ook mogelijke toekomstige scenario's uit aan de hand van plannen en beelden, die jullie als bewoners kunnen bekijkenop de workshops van de burgerpanels.  ✔️ Op donderdag 24 november en op donderdag 26 januari 📅 worden alle bewoners van de Palokewijk en alle geïnteresseerde burgers uitgenodigd voor een informatieve toelichting van het proces én aansluitend een workshop om samen na te denken over de toekomst van de Palokewijk. Inschrijven voor het burgerpanel doe je hier  ✔️ Omdat de Palokewijk zich bevindt op de grens tussen Dilbeek en Molenbeek is overleg tussen beide gemeentes belangrijk. Er werd dan ook overlegd met de schepen van openbare werken van Molenbeek, Jef van Damme, over een samenwerkingsovereenkomst voor de grensstraten. Ook het parkeerbeleid werd besproken met de Molenbeekse schepen van mobiliteit , Abdellah Achaoui. Er werd gekeken hoe de parkeerdruk zou kunnen afnemen 🅿️. In de Palokewijk werden reeds testmaatregelen genomen om de langparkeerders weg te houden. Eén van deze maatregelen is het intekenen van parkeerstroken. Bovendien werd er een parkeeronderzoek gedaan om na te gaan in welke straten er niet-bewoners komen parkeren en waar er invloed is van parkeerdruk op de piekuren.  

18 mei

Op 18 mei verandert het verkeer in de Palokewijk

18-05-2022

Om van de Palokewijk stap per stap een echte leefbuurt te maken, verandert vanaf woensdag 18 mei de circulatie van het verkeer. We maken  de wijk hiermee aangenamer, leefbaarder en rustiger.Er wordt ruimte vrijgemaakt voor wie in de wijk woont en werkt. Wandelen, fietsen en buren ontmoeten op een veilige manier geven we hierrmee alvast een eerste duw in de rug. Dit doen we door (doorgaand) verkeer in de wijk te beperken en door het voetpad terug aan de voetgangers te geven. Wat verandert er concreet vanaf 18 mei? Enkele straten worden eenrichtingsstraten. Dit zorgt ervoor dat doorgaand verkeer - dat niet in de wijk hoeft te zijn - afneemt. Wie in de wijk woont, werkt of er op bezoek gaat, zal vlotter op zijn bestemming geraken, ...al zal men soms een blokje om moeten rijden. Het betreft:-Sleutelplasstraat-Marie-Louiselaan-Sint-Antoniuslaan-Marie-Henriettelaan Ook het parkeren verandert. Zowel het voetpadparkeren als het beurtelings parkeren wordt opgeheven. In de hele wijk zal men voortaan aan beide kanten van straat mogen parkeren. Daarbij moet voldoende ruimte (> 3m) tussen geparkeerde auto’s vrijgelaten worden voor vuilnisophalers en hulpdiensten. Testfase Deze ingrepen zijn een test. Deze laten we lang genoeg duren zodat iedereen de tijd heeft gewoontes op de best mogelijke manier aan te passen. Om dezelfde reden zullen er in mei nog geen boetes uitgeschreven worden.  Vanaf 1 juni 2022 worden er geen waarschuwingen meer gegeven en zal er repressief worden opgetreden. Tijdens de testfase meten we ook het verkeer. Hiervoor zijn we op zoek naar wijkbewoners die een Telraam aan hun huis willen hangen. Een lage resolutiecamera registreert zo alle verplaatsingen in de straat: voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar vervoer. Ieders privacy is gegarandeerd. Wil je helpen om inzicht te krijgen in het verkeer in je wijk? Stel je dan meteen hier kandidaat om een Telraam aan je venster te hangen! Aan het einde van deze test willen we bij de best mogelijke oplossing voor de wijk als leefbuurt uitkomen. Kom mee praten Op 1 juni organiseren we een tweede wijkmoment voor alle buren. Het wordt een interactieve workshop waar we observaties over de circulatie gaan delen en samen op zoek gaan naar wat buren met de vrijgekomen ruimte in de zomer willen doen. Zo gaan we samen stap per stap richting een echte leefbuurt.Schrijf je hier in en kom mee praten!   Nog vragen? leefbuurtpaloke@dilbeek.be