Deel op facebook
Deel op twitter
24 okt

Leefbuurtplan goedgekeurd door de gemeenteraad! Wat nu?

24-10-2023

De gemeente Dilbeek heeft samen met het studiebureau Vectris het leeftbuurtplan/masterplan opgemaakt voor leefbuurt Paloke(wijk). Op 19 september 2023 werd het leefbuurtplan van leefbuurt Paloke(wijk) goedgekeurd door de gemeenteraad. 

In het Leefbuurtplan is aan de hand van de bouwstenen het verhaal van de Leefbuurt Palokewijk opgebouwd:

In het hoofdstuk Proces werd het participatietraject (incl. het voortraject) besproken. In het hoofdstuk Ecologie ligt de focus op de waterhuishouding, ontharden en vergroenen. In het hoofdstuk Esthetiek wordt dieper ingegaan op de kwaliteit, leesbaarheid en inrichting van de openbare ruimte. In het hoofdstuk Bereikbaarheid wordt er gekeken naar het efficiënt gebruiken van de ruimte voor parkeren en het stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag. In het hoofdstuk Nabijheid worden er locaties aangeduid in de wijk, waar ontmoetingsplekken kunnen worden gerealiseerd om de sociale cohesie te versterken. In het laatste hoofdstuk Synthese - Masterplan worden de principes uit de voorgaande hoofdstukken verzameld, wat resulteert in het masterplan voor de Palokewijk. 

Wat staat er nu op de planning? 

Op 19 oktober 2023 vond het startoverleg plaats van de eerste fase uit het leefbuurtplan. De gemeente zat samen met het studiebureau Vectris dat het plan heeft opgemaakt en met het technisch bureau Evolta, dat de schetsen zal omzetten naar realiteit. 

Deze plannen moeten per straat afzonderlijk afgestemd worden met de verschillende nutsmaatschappijen. Dit is een belangrijke stap om over te gaan tot de realisatie van het plan. Dit proces zal de eerste maanden vooral achter de schermen gebeuren, waardoor er weinig zichtbaar zal zijn op het terrein. Maar omdat wij het belangrijk vinden vanuit het team leefbuurt Paloke, dat we het contact met jullie niet verliezen, zullen we hier regelmatig berichten over het proces. 

Indien jullie nog met vragen of bedenkingen zouden zitten, neem dan zeker contact op met ons via: openbareruimte@dilbeek.be 

13 apr

Nieuwsbrief - Wijkraad Paloke

20-04-2023
Paasraap 16 april 2023 & andere updates

Hieronder vinden jullie meer info over de Paasraap 16/4, CubaNight 15/4, Leefbuurtproject met infomoment 29/4, Ontmoet elkaar op den trottoir 24/6 en de Wijkbarbecue 26/8.

Paloke Paasraap

Op zondag 16 april 2023 tussen 14u en 17u zijn jullie en vooral jullie kinderen welkom op onze PALOKE PAASRAAP. We organiseren dit op het kruispunt van de Marie-Henriettelaan en de Winkelveldstraat (aan de picknicktafels).

Dit jaar voorziet de wijkraad knutselgerief voor de kinderen om hun eigen paasmandje te maken vanaf 14u. Om 15u kunnen de kinderen hun zoektocht naar de paaseieren beginnen en de eieren verzamelen in hun zelfgemaakt mandje. Daarnaast zal er ook wat speelgerief zijn, maar breng gerust zelf iets mee.

We verkopen drank en versnaperingen. Betalen kan cash of via smartphone.

Vele groetjes,

Jacqueline, Marina, Bedet, Celine, Sté, Joris, Karel, Tineke en Lieven

Cubanight 15 april

De avond voor onze paasraap organiseert Scouts Paloke naar jaarlijkse gewoonte hun CubaNight aan de scoutslokalen (Berchemstraat 129). Iedereen van de wijk is meer dan welkom om een heerlijke mojito te komen drinken! Ingang is gratis. Meer info op cubanight.be.

Agenda

Noteer ook nog deze data in jullie agenda: 

Zaterdag 29/4/23: Infomoment Leefbuurtplan. Zie Doemee.dilbeek.be Zaterdag 24/6/2023: Ontmoet elkaar op den trottoir. Verdere details volgen nog maar het idee is om opnieuw een potluck te organiseren. Zaterdag 26/8/2023: Wijkbarbecue!

We kunnen bij de wijkraad altijd helpende handen gebruiken. We vergaderen ongeveer 1 avond om de 2 maanden. Goesting om ons te vervoegen? Neem contact op via palokewijk@gmail.com.

Updates Leefbuurtproject

Via deze site kunnen jullie op de hoogte blijven van het leefbuurtproject:

Leefbuurt Palokewijk (dilbeek.be)

Een aantal punten die de aandacht vereisen:

Wil je graag een deelauto in de wijk? Stem dan mee op Mobiliteitsparticipatie (dilbeek.be) Wil je graag een laadpaal in de wijk? Stem dan mee op Mobiliteitsparticipatie (dilbeek.be) Uw mening geven op de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriettelaan en Marie-Louiselaan kan hier: Leefbuurt Palokewijk (dilbeek.be) Meer updates worden gegeven op het infomoment op zaterdag 29/4. Voor meer info: Leefbuurt Palokewijk (dilbeek.be)

 

Copyright © 2023 Palokewijk, All rights reserved.

13 mrt

Uw mening over enkel of dubbel richting in Marie-Henriette en Marie-Louiselaan telt!

13-03-2023

GEEF UW MENING HIER over de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriette en de Marie-Louiselaan

Het Masterplan voor de leefbuurtwijk Paloke krijgt vorm. 

Het studiebureau stelt voor om de meeste straten op termijn als woonerf aan te leggen, behalve de Sleutelplasstraat en de Palokestraat. Die worden namelijk aangeduid als wijkontsluitingstraten. Deze straten verzamelen het verkeer naar de Ninoofsesteenweg en zijn daardoor iets drukker dan de andere straten.  

In de woonerven worden er geschrankte groen- en parkeervakken voorzien. Dan ontstaat bij de wisseling van kant vanzelf een passeerstrook.  In die woonerfstraten rijden er zeer weinig auto’s (20 tot 30 per uur, dat is één auto om de twee à drie minuten).  Daarom kunnen in die straten overal dubbelrichting ingevoerd worden. Dat was ook een veel gehoord voorstel bij de evaluatie van de testopstelling. 

Maar, in het tweede burgerpanel (op 26 januari 2023), waren er bewoners uit de Marie-Louiselaan die aangaven dat voor hen het enkelrichting van onder naar boven (richting Moortebeekstraat) eigenlijk wel goed was. Ook zijn sommigen schuine opritten op deze manier beter te bereiken.  

Nu rijst de vraag of dit voor meerdere inwoners het geval is?  En speelt die vraag ook in de vergelijkbare Marie-Henriette?  

We geven hier de voor- en nadelen van de enkelrichting.  

Autobestuurders hebben het gevoel dat ze nooit op tegenliggers moeten wachten; dat moeten ze nog wel doen voor fietsers in tegenrichting.   Enkelrichting is snelheidsverhogend, dat kan nog versterkt worden als de weg tegelijkertijd in helling naar beneden loopt.   In een woonerf is er geen verplichting om te parkeren in de rijrichting  In een dubbelrichting hebben de bewoners de keuze hoe ze willen aan- en wegrijden naar of vanuit hun oprit. Als er een voorkeur is bij enkele bewoners met een schuine oprit, kunnen die ook kiezen hoe ze naar huis willen rijden.  

GEEF UW MENING HIER over de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriette en de Marie-Louiselaan

In de Sint-Antoniuslaan stelt het studiebureau dubbel richting voor omdat de breedte van de straat toelaat om een groen en parkeerstrook in het midden van de straat te leggen.  Hier is een grote parkeernood door de appartementen die niet allemaal een oprit/grage beschikken.   

24 nov

herfstupdate Leefbuurt Paloke 🍂

04-11-2022

✔️ Het project Telraam 🚗🚴🏽🚶is ondertussen op snelheid gekomen: sinds juli werden 🔟 telramen geïnstalleerd in de wijk. De data die we hieruit kunnen verzamelen is van onschatbare waarde voor de toekomst van de wijk. Om tot een gedetailleerd totaalbeeld te komen ontbreken we nog kandidaten waar we een telraam kunnen hangen in de Sleutelplasstraat en in de Winkelveldstraat. Ben jij of ken jij iemand in deze straten die jou en je buren kan helpen om een beter zicht te krijgen op de verplaatsingen in je wijk? Stel je dan nu kandidaat! 🙋

✔️ Het ontwerp- en adviesbureau Vectris uit Leuven werd aangesteld om de planning, het ontwerp 🗺️, het management en de communicatie rond het project 'Leefbuurt Palokewijk' op zich te nemen. Het studiebureau is thuis in alle aspecten van mobiliteit en ruimte, daar waar ruimte in beweging is. Momenteel zijn ze bezig met het opstellen van de ontwerpprincipes, waar we ons willen aanhouden bij het herinrichten van de straten in de wijk. Bijvoorbeeld: waar kunnen voetpaden en fietspaden ruimte krijgen? Wat met de wateroverlast in de wijk? Enzovoort. Ze werken ook mogelijke toekomstige scenario's uit aan de hand van plannen en beelden, die jullie als bewoners kunnen bekijkenop de workshops van de burgerpanels. 

✔️ Op donderdag 24 november en op donderdag 26 januari 📅 worden alle bewoners van de Palokewijk en alle geïnteresseerde burgers uitgenodigd voor een informatieve toelichting van het proces én aansluitend een workshop om samen na te denken over de toekomst van de Palokewijk. Inschrijven voor het burgerpanel doe je hier 

✔️ Omdat de Palokewijk zich bevindt op de grens tussen Dilbeek en Molenbeek is overleg tussen beide gemeentes belangrijk. Er werd dan ook overlegd met de schepen van openbare werken van Molenbeek, Jef van Damme, over een samenwerkingsovereenkomst voor de grensstraten. Ook het parkeerbeleid werd besproken met de Molenbeekse schepen van mobiliteit , Abdellah Achaoui. Er werd gekeken hoe de parkeerdruk zou kunnen afnemen 🅿️. In de Palokewijk werden reeds testmaatregelen genomen om de langparkeerders weg te houden. Eén van deze maatregelen is het intekenen van parkeerstroken. Bovendien werd er een parkeeronderzoek gedaan om na te gaan in welke straten er niet-bewoners komen parkeren en waar er invloed is van parkeerdruk op de piekuren.