home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

ESTHETIEK

8-80-regel 

De 8-80-regel betekent dat het ontwerp moet toelaten dat kinderen van 8 jaar en senioren van 80 jaar zich zelfstandig en veilig door de wijk kunnen verplaatsen. De infrastructuur moet daarom leesbaar, helder en toegankelijk zijn. 

Verblijfsgebied 

Een verblijfsgebied is een gebied waar verblijven voorop staat. Verplaatsingen zijn hier ondergeschikt aan andere functies: 

  • spelen 
  • ontmoeten 
  • sporten 
  • etc. 

De straten zijn voor lokaal verkeer en niet voor doorgaand verkeer. Binnen dit gebied is er wel een hiërarchie in de straten (zie wijkontsluitingsstraten en woonerf). 

 

Wijkontsluitingsstraten 

Wijkontsluitingsstraten zijn straten waar het verkeer uit de wijk samenkomt. In deze straten wordt eerder gekozen voor een afgebakende rijbaan met aparte fietspaden. 

 

Woonerf 

Het woonerf is een ‘shared space’ waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer dus dezelfde ruimte delen. De straat wordt van gevel tot gevel op hetzelfde niveau aangelegd. De snelheid is er beperkt tot 20km/u. Het woonerf wordt zo aangelegd dat deze snelheid gerespecteerd wordt. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en voetgangers mogen verkeer niet nodeloos belemmeren. Er mag enkel geparkeerd worden op afgebakende parkeervakken. 

 

Deel op facebook
Deel op twitter