home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Uw mening over enkel of dubbel richting in Marie-Henriette en Marie-Louiselaan telt!

GEEF UW MENING HIER over de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriette en de Marie-Louiselaan

Het Masterplan voor de leefbuurtwijk Paloke krijgt vorm. 

Het studiebureau stelt voor om de meeste straten op termijn als woonerf aan te leggen, behalve de Sleutelplasstraat en de Palokestraat. Die worden namelijk aangeduid als wijkontsluitingstraten. Deze straten verzamelen het verkeer naar de Ninoofsesteenweg en zijn daardoor iets drukker dan de andere straten.  

In de woonerven worden er geschrankte groen- en parkeervakken voorzien. Dan ontstaat bij de wisseling van kant vanzelf een passeerstrook.  In die woonerfstraten rijden er zeer weinig auto’s (20 tot 30 per uur, dat is één auto om de twee à drie minuten).  Daarom kunnen in die straten overal dubbelrichting ingevoerd worden. Dat was ook een veel gehoord voorstel bij de evaluatie van de testopstelling. 

Maar, in het tweede burgerpanel (op 26 januari 2023), waren er bewoners uit de Marie-Louiselaan die aangaven dat voor hen het enkelrichting van onder naar boven (richting Moortebeekstraat) eigenlijk wel goed was. Ook zijn sommigen schuine opritten op deze manier beter te bereiken.  

Nu rijst de vraag of dit voor meerdere inwoners het geval is?  En speelt die vraag ook in de vergelijkbare Marie-Henriette?  

We geven hier de voor- en nadelen van de enkelrichting.  

  • Autobestuurders hebben het gevoel dat ze nooit op tegenliggers moeten wachten; dat moeten ze nog wel doen voor fietsers in tegenrichting.  
  • Enkelrichting is snelheidsverhogend, dat kan nog versterkt worden als de weg tegelijkertijd in helling naar beneden loopt.  
  • In een woonerf is er geen verplichting om te parkeren in de rijrichting 
  • In een dubbelrichting hebben de bewoners de keuze hoe ze willen aan- en wegrijden naar of vanuit hun oprit. Als er een voorkeur is bij enkele bewoners met een schuine oprit, kunnen die ook kiezen hoe ze naar huis willen rijden.  

GEEF UW MENING HIER over de enkel- of dubbelrichting in de Marie-Henriette en de Marie-Louiselaan

In de Sint-Antoniuslaan stelt het studiebureau dubbel richting voor omdat de breedte van de straat toelaat om een groen en parkeerstrook in het midden van de straat te leggen.  Hier is een grote parkeernood door de appartementen die niet allemaal een oprit/grage beschikken.   

Deel op facebook
Deel op twitter