home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Leefbuurten, wat is dat?

‘Het openbare domein in de directe omgeving van de woning is de plek waar we onze buren ontmoeten en een buurtleven kan ontstaan’.

Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester

 

Tijdens de pandemie hebben velen hun eigen buurt herontdekt. Sinds we meer thuis werken en minder reizen, hebben velen oog gekregen voor een kwaliteitsvolle inrichting van hun directe woonomgeving. De buurt heeft een nieuwe betekenis gekregen. Ook de klimaatverandering, met toenemende hittegolven en periodes van droogte of felle regen, versterkt dat bewustzijn.

Als antwoord hierop lanceerden Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur in 2021 een oproep ‘Leefbuurten’ aan lokale besturen die deze kwaliteitssprong willen maken.

Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam wandelen, fietsen én wonen is.
Het zijn aangename plekken waar zowel jong als oud graag buiten komen. Er is ruimte voor ontmoeting en activiteiten, maar er zijn evengoed rustige plekken.
Natuur en groen is alomtegenwoordig. Zo zorgen water en bomen voor verkoeling in de zomer, een gezonde lucht en ze voorkomen dat de bodem uitdroogt.
Leefbuurten dragen dan ook bij tot een veilige, gezonde, sociale en duurzame gemeente.

Deze aanpak past volledig in de visie van de gemeente Dilbeek om een aangename, veilige en duurzame leefomgeving en een zorgzame samenleving te creëren samen met onze inwoners. Met andere woorden : het project ‘Leefbuurten’ ligt helemaal in lijn met 'Klaar voor morgen’
We vertrekken niet van nul. Er zijn onder andere het bestaande mobiliteitsplan, de te realiseren fietsverbindingen en binnenkort ook het klimaatactieplan.

Als één van de zeven geselecteerde steden en gemeenten wordt Dilbeek door de Vlaamse overheid ondersteund bij de uitwerking van een kwaliteitsvol masterplan ‘Leefbuurt Paloke’. Van ontwerpt tot realisatie krijgen we intensieve begeleiding en de nodige expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, participatie, projectregie etc. Voor het ontwerp ontvangt de gemeente bovendien een subsidie.

meer info over het project Leefbuurten

Deel op facebook
Deel op twitter