Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Leefbuurtplan goedgekeurd door de gemeenteraad! Wat nu?

De gemeente Dilbeek heeft samen met het studiebureau Vectris het leeftbuurtplan/masterplan opgemaakt voor leefbuurt Paloke(wijk). Op 19 september 2023 werd het leefbuurtplan van leefbuurt Paloke(wijk) goedgekeurd door de gemeenteraad. 

In het Leefbuurtplan is aan de hand van de bouwstenen het verhaal van de Leefbuurt Palokewijk opgebouwd:

  • In het hoofdstuk Proces werd het participatietraject (incl. het voortraject) besproken.
  • In het hoofdstuk Ecologie ligt de focus op de waterhuishouding, ontharden en vergroenen.
  • In het hoofdstuk Esthetiek wordt dieper ingegaan op de kwaliteit, leesbaarheid en inrichting van de openbare ruimte.
  • In het hoofdstuk Bereikbaarheid wordt er gekeken naar het efficiënt gebruiken van de ruimte voor parkeren en het stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag.
  • In het hoofdstuk Nabijheid worden er locaties aangeduid in de wijk, waar ontmoetingsplekken kunnen worden gerealiseerd om de sociale cohesie te versterken.
  • In het laatste hoofdstuk Synthese - Masterplan worden de principes uit de voorgaande hoofdstukken verzameld, wat resulteert in het masterplan voor de Palokewijk. 

Wat staat er nu op de planning? 

Op 19 oktober 2023 vond het startoverleg plaats van de eerste fase uit het leefbuurtplan. De gemeente zat samen met het studiebureau Vectris dat het plan heeft opgemaakt en met het technisch bureau Evolta, dat de schetsen zal omzetten naar realiteit. 

Deze plannen moeten per straat afzonderlijk afgestemd worden met de verschillende nutsmaatschappijen. Dit is een belangrijke stap om over te gaan tot de realisatie van het plan. Dit proces zal de eerste maanden vooral achter de schermen gebeuren, waardoor er weinig zichtbaar zal zijn op het terrein. Maar omdat wij het belangrijk vinden vanuit het team leefbuurt Paloke, dat we het contact met jullie niet verliezen, zullen we hier regelmatig berichten over het proces. 

Indien jullie nog met vragen of bedenkingen zouden zitten, neem dan zeker contact op met ons via: openbareruimte@dilbeek.be 

Deel op facebook
Deel op twitter