home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

BEREIKBAARHEID

STOP-principe 

Het STOP-principe geeft de prioriteit weer op het openbaar domein: 

    1. Stappers (voetgangers) 
    2. Trappers (fietsers) 
    3. Openbaar vervoer  
    4. Privé vervoer 

Dit principe wordt gehanteerd om de leefbaarheid te verhogen. 

Blauwe zone 

In een blauwe zone mag je niet langer dan 2u parkeren. Je moet daarom je parkeerkaart leggen. Dit geldt op elke werkdag (inclusief zaterdag) van 9u-21u.  

Hierdoor worden langparkeerders geweerd. Bewoners kunnen een vrijstellingenkaart aanvragen om te kunnen parkeren. Op deze manier zijn er meer parkeerplaatsen voor de bewoners (niet noodzakelijk voor je deur of in je eigen straat). 

Deel op facebook
Deel op twitter