Andere slimmigheden

Sluikverkeer indijken

Beschrijf jouw idee

Sluikverkeer dient ingedijkt te worden en niet aangemoedigd zoals nu wel het geval is met het nieuwe verkeersplan: nieuwe voorrangen zodat sluikverkeer nog sneller kan rijden, spiegels zodat sluikverkeer niet meer afremt voor de "voorrang van rechts"-regel te respecteren en het ontbreken van heel wat zebrapaden. Er is een hele steenweg en autobaan voor dat verkeer. Dat hoort niet in de wijken te rijden. Misschien kan in alle straten met dichte bewoning de snelheid tot 30 km/uur verlaagd worden? Met controle via flitspalen. Misschien kunnen jullie wat mosterd halen in Sint-Agatha-Berchem? Daar heeft de inwoner voorrang op de auto.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid