home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Andere slimmigheden

29
2

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Andere slimmigheden

Mini boerderij Nieuwenbos
De speeltuin in de Nieuwenbos wordt zelden gebruikt doordat vrijwel alle omwonenden zelf tuinen hebben en hun kinderen daar spelen. Een leuk idee dat ik als bewoner (mee) wil verzorgen zou kunnen zijn om hier een deeltuin of plukveld van groenten of bloemen van te maken, of een mini buurtboerderij met enkele kleine dieren. Dat laatste zou een opvangplek voor asiel(boerderij)dieren van bvb Ark van Pollare kunnen zijn. Dat zou meer een aanvulling voor de wijk zijn, ontdekkingsplek voor kinderen en samenhorigheid brengend initiatief, dan de nu zelden gebruikte of niet zoals hij bedoeld is gebruikte speeltuin.
Maarten B.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

smallere openbare wegen/kruispunten
Veel kruispunten in Dilbeek bestaan uit grote verharde oppervlaktes. Misschien kunnen we als burgers via en portaal plaatsen aangeven waar er op een heel eenvoudige manier wegversmallingen kunnen aangebracht worden?! Eenvoudig een smaller verkeerspunt maken door het teveel aan verharding weg te slijpen en op te breken botst mogelijks op het opvangen van het aflopende water bij hevige regenval; daaromzou ik een borduur laten aanbrengen die gelijke hoogte aanhoudt met het wegdek en de opgebroken zone in te vullen met groen. Bij normaal regenweer trekt het aflopende water dan in de bodem; bij hevige regenval loopt het over het verzadigde groen tot in de huidige afvoergoten. Ik begrijp dat alle wegenis aanpassen en vergroenen een dure tijdrovende opgave is; maar deze tussenoplossing zou veel verharding kunnen wegnemen; de wegen smaller maken; het verkeer door de aangepaste wegbreedte vertragen en dus veiliger maken. Ruimte creëren om fietspaden aan te leggen, toch al zeker op deze gevaarlijke verkeersknooppunten. Ik denk bijvoorbeeld aan het kruispunt thv Pajota; het ongelooflijk brede stuk Kattebroekstraat thv de op en afrit met de autostrade (maar zonder fietspad!!!); maar ook in de wijk 'zuurweide', ... voobeelden in Dilbeek vind je legio.
Tom V.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Bevorderen van inbreiding in samenwerking met de burgers-eigenaars
De gemeente kan het initiatief nemen om burgers-eigenaars die (kleine) eigendommen hebben in (de nabijheid) van dorpskernen samen te brengen rond een ontwerp om deze gronden te ontsluiten. Het ontwerp is vrijblijvend en wordt voorgesteld door de gemeente om de eigenaars een idee te geven van de ruimtelijke mogelijkheden. Indien de eigenaars overtuigd zijn van de mogelijkheden dan trekt de gemeente zich terug en zoeken de eigenaars contact met bouwpromotoren om een financieel plan en verkavelingsplan maken. Dit idee is gebaseerd op het proces om te komen tot de verkaveling Hoppenweg-Wallenweg in S.U.K., gerealiseerd door Durabrik. Het samenbrengen van de eigenaars gebeurde hier door Ivo Roesems, echtgenoot van één van de eigenaars.
Ivo R.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Buurtmoestuinen
Openbare ruimtes waar kleine moestuintjes met een mix van groenten en kruiden aangelegd worden, waar iedereen aan kan werken en de producten kan oogsten. Er wordt compost, organische meststoffen en kalk gebruikt. Afval dat ontstaat, verwerken deelnemers in de kringloop van de moestuin door composteren en compostgebruik. Burgers die niet beschikken over een tuin en geen plaats hebben voor een composthoek kunnen hier dus terecht met hun etensresten. Regentonnen kunnen geïnstalleerd worden zodat er duurzaam omgegaan kan worden met water voor het bewateren van de planten. Hoofddoelstelling: voedsel produceren voor de deelnemers. Commerciële teelt is niet toegelaten. 2 personen geven zich op als verantwoordelijken van het project en zijn het aanspreekpunt voor de stadsdiensten. In een moestuin kunnen mensen met elkaar in contact komen die dat anders misschien niet zouden doen. Herhaalde ontmoetingen en praatjes kunnen vriendschappen smeden. Met een moestuin ben je afhankelijk van de seizoenen. Hierdoor leef je meer in het hier-en-nu en leer je welke groenten en kruiden bij welke seizoenen passen. Dit idee laat ook toe dat mensen die op een appartement wonen en geen plaats hebben voor een kleine moestuin, kunnen nu toch gaan tuinieren. Je hebt geen grote stukken grond nodig, een paar grote potten kunnen al voldoende zijn om wat groenten op een klein oppervlak te kweken.
Lara v.
0 0
Stemmen afgelopen

Andere slimmigheden

Voertuigen en machines voor groen-onderhoud, reiniging , op elektriciteit
alle machines van klein tot groot voor onderhoud in tuin en park worden nu in degelijke elektrische versies aangeboden. De aankoopprijs is wel wat hoger, maar op middellange termijn is de totaal-kostprijs beduidend lager én de CO²-winst, laag geluidsniveau zijn de klimaatvoordelen. Kan gecombineerd worden met zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen én batterijen die in de dag geladen worden en de voertuigbatterijen 's nachts opladen.
Jean K.
0 0
Stemmen afgelopen