Leefbuurt Palokewijk

Met het Scheutbospark en Molenbeek/Brussel aan de ene kant en de Brusselse ring aan de andere kant, vind misschien ook jij dat er in de buurt nood is aan meer groen, rust en een echt buurtleven. Met andere woorden, plaats waar men onder buren samen kan komen, aangenaam en veilig kan wandelen en fietsen en waar de kinderen uit de wijk samen kunnen spelen.

De Palokewijk in Dilbeek is één van de 7 Vlaamse woonwijken die vorig jaar door de Vlaamse Bouwmeester geselecteerd werden om de transformatie naar Leefbuurt te maken. Vandaag is de Palokewijk door zijn ligging een mengeling van landelijk en grootstedelijk weefsel. Dat betekent te veel transitverkeer en te weinig kindvriendelijk, groen en verbindend buurtleven. De pandemie heeft ons getoond hoe belangrijk een dergelijk buurtweefsel is. En daar willen we met de wijk naartoe!

Een team van verschillende experten zal daarvoor de openbare ruimte en mobiliteit in de wijk onder de loep nemen en voorstellen maken om de wijk zo in te richten dat buren – jong en oud - elkaar makkelijker en in een aangenamere sfeer kunnen ontmoeten.

Maar, opdat Paloke een echte Leefbuurt wordt op maat van wie er woont en werkt, hebben we ook jou nodig! Jouw kijk, jouw ervaringen en jouw ideeën. Kom dus meepraten!