Slim met ons water

Bronbemalingen – grondwater hergebruiken

Beschrijf jouw idee

Tijdens bouwprojecten wordt soms aan bronbemaling gedaan: het grondwater wordt opgepompt, bijvoorbeeld bij de aanleg van riolering of fundamenten en moet dan worden teruggeleid. In periodes van droogte, willen we dat dit water niet verloren gaat. Het water kan in buffervaten ter beschikking worden gesteld aan groendiensten of aan de landbouw voor hergebruik. We willen dit verder toepassen en op het gebruik ervan toezien in Dilbeek.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

De gemeente engageert zich ertoe om zo min mogelijk kostbaar water verloren te laten gaan.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Geldbesparing