Slim met ons water

Ruimtewijzer

Beschrijf jouw idee

Binnen gemeente Dilbeek willen we werk maken van een ruimtewijzer: een leidraad en visie die ons moet helpen om de openbare ruimte binnen Dilbeek op een goeie en klimaatvriendelijke manier in te richten. In deze ruimtewijzer, die als basis zal dienen voor alle inrichtingsprojecten binnen Dilbeek, zetten we in op klimaatadaptieve principes die ervoor zorgen dat onder andere water voldoende plaats krijgt in onze plannen. Concreet kan dit bijvoorbeeld gaan om het aanleggen van wadi’s en het aandacht hebben voor infiltratievoorziening. Een wadi zorgt ervoor dat het hemelwater kan infiltreren in de bodem.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

De openbare ruimte klimaatvriendelijk inrichten.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Geldbesparing, Veiligheid