Nieuw erkennings- en subsidiereglement

Samen met onze verenigingen en organisatoren nemen we de huidige erkennings- en subsidiereglementen onder de loep. We zoomen in op de bestaande reglementen om de pijnpunten in kaart te brengen en uit te zoeken welke aanpassingen nodig zijn. Dit met als doel om samen te komen tot een vernieuwd erkennings- en subsidiebeleid met oog voor het brede verenigingsleven en de socio-culturele initiatieven van vandaag en morgen te ondersteunen.

Participatief onderzoek

19 apr 23

Vastleggen kaderprincipes CBS

Apr/mei 23

Participatiemoment met burgers en verenigingen

20 sept 23

Uitschrijven reglementen

Sept/okt 23

Terugkoppeling met verenigingen

okt/nov 23

Goedkeuring Gemeenteraad

Nov/dec 23