home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Participatiemoment met burgers en verenigingen (woensdag 20/09)

De volgende stap in het traject was de eerste van de drie participatieve workshops. Hier brachten we maar liefst 116 Dilbekenaren op de been om na te denken over het toekomstig erkennings- en subsidiereglement voor verenigingen en organisatoren. De bedoeling van deze workshop was het informeren over de reeds genomen beslissingen in het traject enerzijds en het verkrijgen van input van de burger anderzijds. Dit doormiddel van enkele interactieve denkoefeningen.

Met de eerste oefening wouden we achterhalen wat volgens de burgers kenmerken zijn van een goed subsidiereglement. Enkele van de meest weerkerende antwoorden waren:

  • Eenvoudig met zo weinig mogelijk administratieve last
  • Duidelijke & transparante criteria
  • Evenwichtige verdeling tussen sectoren & verenigingen
  • Apolitiek
  • Breder dan enkel financieel (ook logistiek, infrastructureel,…)

Zoals vooraf in het traject beslist door het CBS vinden zij het belangrijk dat dit op een participatieve manier wordt achterhaald wat de noden en behoeften zijn van niet-georganiseerde groepen. Vooraleer dit mogelijk is moeten we weten wat de burger verstaat onder een niet-georganiseerde groep.

Dit werd omschreven als een groep mensen die

… een gemeenschappelijke interesse of doel hebben

… geen structurele werking/ aanbod hebben

… geen vast bestuur en/of geen vaste leden heeft

… spontaan iets wil organiseren

 

Een bijkomende vraag was:  Wie behoort tot deze niet-georganiseerde groepen? Buurt-, straat- & wijkcomités, sportlessen, -toernooien, of -activiteiten met ontmoeting & ontspanning als doel, expositie voor lokale kunstenaars, …

Met deze input gaat de administratie samen met Baristaz aan de slag om de eerste stappen zetten in het uitschrijven van vernieuwde reglementen.

Het participatieve onderdeel van traject zit er echter nog niet op! Wij nodigen u graag uit voor de tweede interactieve workshop op woensdag 25 oktober. Hier gaan we dieper in op het erkenningsreglement en overlopen we de voorwaarden en voordelen van projectsubsidies.
Tot dan!

 

Het volledige verslag van de denkoefeningen vind je hier.
De presentatie van Baristaz vind je hier.

Deel op facebook
Deel op twitter