home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Feedback op eerste aanzet van het reglement

Doorheen het traject ontdekten we, samen met jullie, de kenmerken en voordelen van een goed Dilbeeks erkenningsbeleid en subsidiebeleid. Als toemaatje kregen we een beter zicht op de ondersteuningsvormen die we de komende jaren zullen uitwerken.

Gedurende drie sessies waren jullie talrijk vertegenwoordigd. Jullie gaven ons heel wat materiaal en input om verder mee aan de slag te gaan. Waarvoor nogmaals onze dank! 

 

ℹ️ Meer informatie en verslagen van het traject vinden jullie op Nieuw erkennings- en subsidiereglement (dilbeek.be)

 

Met al dit materiaal zijn we verder aan de slag gegaan. In afstemming met het college van burgemeester en schepenen en met verdere feedback vanuit de gemeenteraad, hebben we jullie input verwerkt tot een voorstel voor een erkennings- én subsidiereglement (zie hieronder).  

Ook hier horen we graag jullie feedback! 

 

⚠️ We ontvingen al van enkelen onder jullie feedback. Waarvoor dank. Een aantal mensen geven echter aan meer tijd te wensen om feedback te kunnen geven. Na, intern overleg, zal de einddatum om feedback aan te leveren verlengd worden tot 25 februari 2024. Bezorg ons jullie feedback over het vernieuwde erkennings- en subsidiereglement via dit formulier.

In het subsidiereglement zijn de instapvoorwaarden en criteria voor sector ‘evenementen’ nog niet uitgewerkt. Deze koppelen we binnenkort terug met de verschillende organisatoren. 

 

Graag horen we of het reglement aan volgende verwachtingen voldoet: 

  • Hebben de reglementen voldoende rekening gehouden met de input van de sessies? 
  • Wat ontbreekt er? 
  • Wat staat er sterk in? 
  • Gedurende de sessies, kwam meermaals naar voor om de reglementen zo eenvoudig mogelijk te houden. Zijn deze reglementen voldoende duidelijk? 

We verwerken alle feedback en geven op deze pagina weer wat er verder mee gedaan wordt. 

 

Kunnen de reglementen dan snel ingaan gezien ook in 2024 onze werking loopt, horen we jullie dan zeggen!  

Neen, deze reglementen zullen ingaan vanaf 1 januari 2025.  
Wel heeft het college van burgemeester en schepenen enkele overgangsmaatregelen ingevoerd, zodat jullie werking ook in 2024 kan blijven rekenen op ondersteuning. 

 

Overgangsmaatregelen: 

  • Verenigingen erkend voor het kalenderjaar 2023, werden automatisch erkend voor 2024;  
  • Was je als vereniging nog niet erkend in 2023? Dan kan dit nog volgens de vorige sectorale reglementen;  
  • Verenigingen en organisaties, in 2023 gesubsidieerd, ontvangen eenzelfde subsidie voor 2024; 
  • Ontving je in 2023 geen subsidie maar in de jaren daarvoor wel? Ook dan kunnen we je vraag verder bekijken; 
  • Een buurtfeestsubsidie kan je in 2024 nog steeds aanvragen; 
  • De projectsubsidies voor erkend jeugdwerk en de jeugdvormingssubsidies zijn in 2024 nog aan te vragen volgens de huidige reglementen. 

 

We kijken uit naar jullie feedback! Ontwerp Reglement basis- en projectsubsidies voor Dilbeekse verenigingen

Ontwerp Erkenningsreglement voor Dilbeekse verenigingen

Feedback verenigingen

Hieronder jullie feedback over het vernieuwde erkennings- en subsidiereglement ingezonden via het formulier. Uiteraard volledig geanonimiseerd.

We hebben de feedback opgesplits in volgende verschillende onderdelen:

Erkenning

Algemene voorwaarden subsidiesreglement

Domein sport instapvoorwaarden/criteria

Domein jeugd instapvoorwaarden/criteria

Domein socio-cultureel instapvoorwaarden/criteria

Projectsubsidies

Algemene opmerkingen

Deel op facebook
Deel op twitter