Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontdek de 17 ingediende knelpunten

Bekijk de ingediende knelpunten en stem

Bekijk het live verkeer in de wijk

Telraam resultaten

Dilbeek luistert - Wijzigingen aan de maatregelen

29-09-2023

Tijdens de infoavond op 27 september hebben we een hoop waardevolle feedback ontvangen van de aanwezige wijkbewoners. Op basis van die input passen we de geplande maatregelen aan. 1. De rotonde blijft behouden! De rotonde heeft een waardevolle functie als buffer en geeft flexibiliteit aan het verkeer. Zo kunnen bestuurders die van afrit 14 komen om schoolkinderen af te zetten via de rotonde terugkeren in dezelfde richting. Om die reden worden de plannen om de rotonde te verwijderen geschrapt. 2. Nadarhek in de Kaudenaardestraat Om tegenliggers tijdens de spits tegen te gaan op de Kaudenaardestraat, is er wel nood aan een nadarhek aan de rotonde. De Kaudenaardestraat wordt niet permanent eenrichtingsverkeer, maar wel tijdelijk tijdens de piekuren zoals momenteel al het geval is.   Andere zaken zoals de planning van de zwembussen, de uitvoering en omvang van de blauwe zone en het eventueel invoeren van drop-off punten worden in het traject verder onderzocht. Hartelijk bedankt aan de aanwezigen van de infoavond voor hun constructieve feedback.  Bekijk hier de presentatie die getoond werd tijdens de infoavond (zonder de wijzigingen hierboven vermeld).

Infoavond - Vervolgstappen voor de Kaudenaardewijk

13-09-2023

Inwoners van de Kaudenaardewijk kunnen zich op woensdag 27 september om 20u in 't Verloren Hofke informeren over de aankomende maatregelen die in hun wijk zullen worden ingevoerd. Het infomoment staat in het teken van de maatregelen die genomen worden om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. Gezien de aanwezigheid van scholen in de wijk en de vele meldingen van bewoners is er een behoefte aan effectieve maatregelen om de openbare ruimte goed te structureren. De gemeente heeft hierbij extra aandacht voor de stappers en de trappers en de kinderen die dagelijks naar school gaan. De gemeente nodigt alle geïnteresseerden uit om deze avond bij te wonen. Dit is een uitstekende gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te geven over de voorgestelde maatregelen. Samen met de bewoners en de wijkraad wil de gemeente werken aan een veilige en leefbare wijk voor iedereen.   🗓️ woensdag 27 september om 20u 📍 't Verloren Hofke, H. Theresialaan 79

Meer nieuws & activiteiten

Wat zal er veranderen?

Bekijk hier wat er besproken is tijdens de infoavond en wat er gewijzigd is aan de geplande maatregelen.

De geplande maatregelen

Participatie Kaudenaardewijk