Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Knelpunten in de wijk

Vertrekkende uit de visie van de gemeente kunnen er een aantal knelpunten gevonden worden in het huidige straatbeeld van de Kaudenaardewijk. Hieronder staan de voornaamste opgelijst, maar u kan steeds zelf een iets melden waar de gemeente best rekening mee houdt. Dat kan u hier doen. 

 

Parkeren op voetpaden

Het parkeren op de voetpaden is in strijd met het STOP-principe, omdat voetgangers niet vlot en veilig gebruik kunnen maken van het voetpad. Voor personen met een buggy of met een beperking is dit nog uitdagender. Het voetpadparkeren is prominent aanwezig in volgende straten, soms legaal met een bord aangeduid, soms gedoogd:

- Bouwkunstlaan

- Schilderkunstlaan, tussen Bouwkunstlaan en Weerstanderslaan

- Livinus Walravenslaan, tussen Rozenlaan en HH Theresialaan

Het parkeren op het voetpad zal niet meer gedoogd worden om de straten veiliger en leefbaarder te maken. Als alternatief stimuleert de gemeente duurzame verplaatsingen en het parkeren van een tweede wagen verderop. Ook wordt er onderzocht of een blauwe zone met bewonerskaart een optie is.

 

Voorkeursrijrichting wordt onvoldoende gevolgd

Momenteel is er een voorkeursrijrichting gekozen op de piekmomenten om het schoolverkeer op te vangen. De voorkeursrijrichting is echter niet afdwingbaar en de politie kan dit niet sanctioneren. Dit zorgt soms voor onveilige situaties bij de schoolstraat door personen die toch tegen de rijrichting in rijden. Tijdens de grote ochtend- en namiddagdrukte is dit onveilig voor fietsers en schoolgangers.

 

Dubbele rijrichting met parkeren langs beide kanten van de weg

Ook buiten de schooluren is het soms chaotisch en onveilig voor alle weggebruikers. In sommige straten is er onvoldoende plaats op de rijweg om te kruisen. Auto's en zwaar verkeer rijden zo over het voetpad. De straten worden nog smaller door het parkeren langs beide zijden van de weg. 

 

Verplaatsingen in de buurt

In een straal van 300 m genomen van het midden van de Kaudenaardewijk zijn er veel voorzieningen: Colruyt, post, bank, bakker, zwembad, school, enz. Korte verplaatsingen kunnen beter te voet of met de fiets gebeuren om de verkeersdrukte te verminderen. Momenteel zijn er weinig duurzame verplaatsingen door de onveiligheid in de wijk. Natuurlijk kunnen niet alle verplaatsingen met de fiets gebeuren, in de toekomst zal de wijk echter fietsvriendelijker en -toegankelijker zijn.

 

Veiligheid

Bovenstaande knelpunten dragen bij tot een onveiligheid in de wijk. De verkeersdrukte kan verminderd worden door verplaatsingen te voet en met de fiets te stimuleren. Hiervoor moet eerst de veiligheid beter; de voetpaden moeten vrij zijn en er zijn (en komen) goede fietsverbindingen. Voor de veiligheid van de schoolgangers en om de grote drukte te vermijden, moeten de kiss & ride zones meer gepromoot worden. 

 

Oplossing?

Maar wat is dan de oplossing? Het is niet de bedoeling dat er lukraak maatregelen genomen worden en hopen dat ze werken. De aanpak van de gemeente is om eerst de huidige situatie goed in kaart te brengen d.m.v. tellingen, zowel op vlak van parkeren als op vlak van verkeersdrukte. Nadien kunnen er proefopstellingen opgezet worden en kan de invloed hiervan goed geanalyseerd worden door het verschil in de tellingen. De proefopstelling met goede resultaten zal dan permanent opgezet worden. 

Het ultieme doel blijft meer verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Deel op facebook
Deel op twitter