Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

 

 

 

3
0

Deze projecten werden ingediend

In het spoor van Sally (of Kevin, Flor of Vinnie).
Wat? Toegankelijk maken van een bestaand stuk bosgebied en geschikt maken voor educatie en ontspanning. Duurzame bewustmaking van bezoekers (leerlingen, buurtbewoners, wandelaars …) van lokale biotoop en biodiversiteit, waterhuishouding, belang van groen, impact van klimaatproblematiek en mogelijke eigen inbreng … Hoe? We hebben een project in 4 onderdelen: een educatief luik, een speelzone, een zen-zone en een interactief wandelpad met wisselende (digitale) inhoud aangepast aan de wandelaar en aan het seizoen. Wie? We bundelen in dit project de kracht en de ideeën van de vier scholen van onze campus Bijgaarden/Dilbeek: Don Bosco secundair, Vrije Kleuterschool Savio, Vrije basisschool Don Bosco en Broederschool. Voor het het ontwikkelen van de ideeën, uitwerken van het project en onderhoud nadien willen we Chiro Don Bosco betrekken, alsook buurtbewoners, leerkrachten, leerlingen, ouders, trage wegen, lokale verenigingen, … Wat? We willen dit terrein ontsluiten voor het brede publiek door middel van het creëren van verschillende zones met aandacht voor de te respecteren voorwaarden die bij het bosgebied horen. Graag willen wij ons project uitwerken in functie van onze omliggende scholen, jeugdbewegingen en woonomgeving. Vanuit ons opvoedingsproject hechten wij veel waarde aan vreugde en spel en hartelijkheid. Voor ons is dit project een opportuniteit om via de mogelijke subsidies dit verder vorm te geven in deze groene omgeving en de waarden van ons opvoedingsproject uit te dragen in buurt waarin ons domein zich bevindt.
Don Bosco G. van Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek
0 0
lees meer