home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

 

 

 

Dil'Bos : iedere Dilbekenaar boseigenaar

2. Leg uit: wat wil je doen, met wie, hoe, wanneer …?

Dilbekenaren investeren in en beheren samen nieuwe bossen in Dilbeek via een cöoperatieve vennootschap Doel ? Min. 0,5 ha extra bos aanplanten per jaar 50.000€ per jaar investeren in nieuwe bossen in Dilbeek

Voeg een inspirerende foto toe van je project.

4. Hoeveel burgerbudget vraag je aan? (1.000 tot 15.000 euro)

11.210

6. Wanneer zal je project voltooid zijn? (ten laatste 31 dec 2023)

31/12/2023

7. Bij welk thema (of thema’s) sluit je project aan?

Slim met ons groen (door vergroening voor verkoeling of schaduw zorgen)

9. Beschrijf je aanpak gedetailleerd. Maak een stappenplan, geef timings.

Voor wie ? Vooral voor Dilbekenaren en (bijkomend) organisaties, ondernemingen en sympatisanten. Waarom zou ik daar mijn geld insteken? Maatschappelijk rendement : ik zorg voor een groener en mooier Dilbeek en vecht tegen klimaatopwarming Persoonlijk rendement : ik word boseigenaar, investeer in de toekomst van mijn (klein)kinderen en kan leren over en deelnemen aan het bosbeheer Financieel rendement : mijn bosgrond daalt allicht niet in waarde & ik kan (op langere termijn) via houtverkoop een beperkt rendement realiseren Hoe gaan we dat doen ? Cöoperatieve vennootschap van Dilbekenaren die werkt volgens de 7 ICA-principes (https://www.rescoopv.be/charter-ica-principes#principes) Mede-eigenaar worden is al mogelijk voor een beperkt bedrag (bv. 250€/aandeel) Beheer en aanplant kan vrijwillig door de aandeelhouders. Voor het overige gebeurt dit samen met andere organisaties (Bos+, Bosgroep Vlaams-Brabant, Natuurpunt, scholen, de gemeente, …) Stappenplan & budget Juli 2022 - maart 2023 Op punt stellen van het concept Eerste haalbaarheidsonderzoek (open oproep op vrijblijvende wijze, zonder intekenplicht) Opmaak website, facebookpagina, … Uitbouwen netwerk sympa-thisanten & partnerorganisaties Gevraagde budget : 2.500€ Opmaak website ea social media-initiatieven: 1.000€ Opmaak brochures en flyers : 1.000€ Organiseren infodag / event : 500€ Subsidies worden enkel aangewend na bevraging externe partijen (niet gelieerd met subsidie-aanvrager) en na voorlegging offerte en goedkeuring ervan door de gemeente. Stappenplan & budget Maart – november 2023 (na positief haalbaarheidsonderzoek) Scouting in aanmerking komende gronden Opmaak statuten vennootschap Opmaak definitief financieel plan & inventariseren subsidie-aanvragen Eerste oproep tot intekening voor de aandeelhouders Gevraagde budget : 2.500€ 1500€ opmaak financieel plan door professionele derde partij (en ism Vlaio) 1.000€ Organiseren campagne in lokale media voor oproep tot intekening Subsidies worden enkel aangewend na bevraging externe partijen (niet gelieerd met subsidie-aanvrager) en na voorlegging offerte en goedkeuring ervan door de gemeente. December 2023 Notariële oprichting en (nadien) eerste aankopen Gevraagde budget : 6.210€ voor notariskost (1.210€) en startsubsidie (4.000€) (voor betaling kosten boekhouding eerste werkingsjaren en medefinanciering aankoop)

10. Omschrijf het doel van je project.

Wat ? Dilbekenaren investeren in en beheren samen nieuwe bossen in Dilbeek via een cöoperatieve vennootschap Doel ? Min. 0,5 ha extra bos aanplanten per jaar 50.000€ per jaar investeren in nieuwe bossen in Dilbeek

12. Op welke andere maatschappelijke factoren heeft jouw project invloed?

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu en/of natuur, Ruimte voor iedereen

13. Ga je samenwerken met een andere organisatie, vereniging, bedrijf …? Wat is hun rol?

Beheer en aanplant kan vrijwillig door de aandeelhouders. Voor het overige gebeurt dit samen met andere organisaties (Bos+, Bosgroep Vlaams-Brabant, Natuurpunt, scholen, de gemeente, …) Voor het project werden reeds interesse- en steunverklaringen ontvangen vanwege - Natuurpunt Dilbeek - Trage Wegen Dilbeek - Bos+ (zie afzonderlijke mail met bijlagen)

14. Besteed je extra aandacht aan participatie? Zo ja, op welke manier?

Ja. Het project is inherent participatief. Het coöperatieve model probeert alle Dilbekenaren te betrekken bij de bosuitbreiding en ontwikkeling en zelf mee te laten sturen hierbij.

15. Op welke manier is je project vernieuwend voor Dilbeek? (Bijvoorbeeld: nieuwe aanpak, andere doelgroep, bijzondere samenwerking …)

Het is de eerste maal dat (althans voor bosontwikkeling) zulk model in Dilbeek (en zelfs Vlaanderen). Beheer en aanplant kan vrijwillig door de aandeelhouders. Voor het overige gebeurt dit samen met andere organisaties (Bos+, Bosgroep Vlaams-Brabant, Natuurpunt, scholen, de gemeente, …)

16. Heeft je project aandacht voor kinderen, jongeren, kansengroepen,...? Leg uit.

- Het project beoogt mede een aantal speelbossen in Dilbeek verder te versterken of uit te bouwen - Door het doorgeven van de aandelen in de coöperatieve vennootschap kan het model over de generaties heen bijdragen aan kennis en enthousiasme voor bomen en het bos