home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

 

 

 

Schepdaal Groeit & Bloeit

2. Leg uit: wat wil je doen, met wie, hoe, wanneer …?

In het schooljaar 2022-2023 wil de ouderwerking samen met de 2 Schepdaalse scholen Trip Trap en De Klimop, een aantal klimaatacties realiseren onder de noemer ‘Schepdaal groeit en bloeit’. We focussen op 4 zaken: 1/ Ontharden van een stuk speelplaats 2/ Meer biodiversiteit creëren door diverse aanplantingen 3/ regenwateropvang en 4/ het vergroenen en verkoelen van verharde stukken speelplaats. We willen dit doen met en voor de kinderen, leerkrachten en (groot)ouders, door hen bij de verschillende acties te betrekken en op een actieve manier te leren over het belang van natuur.

Voeg een inspirerende foto toe van je project.

4. Hoeveel burgerbudget vraag je aan? (1.000 tot 15.000 euro)

15.000

6. Wanneer zal je project voltooid zijn? (ten laatste 31 dec 2023)

31/12/2023

7. Bij welk thema (of thema’s) sluit je project aan?

Slim met ons groen (door vergroening voor verkoeling of schaduw zorgen)

9. Beschrijf je aanpak gedetailleerd. Maak een stappenplan, geef timings.

April – augustus 2022 ‘VOORBEREIDING’ - Trip Trap: uitwerken plan van aanpak voor het ontharden en verkoelen van de volledig verharde speelplaats en parking, regenwateropvang onderzoek, het ontwerp maken (samen met leerkrachten en de oudste kleuters) en de juiste contacten zoeken voor de uitvoering. - De Klimop: het uitwerken van een moestuin & aanplantingsplan- en ontwerp voor de speelplaats, regenwateropvang & ‘poel’ onderzoek, samen met de leerkrachten/ de leerlingen. Concrete voorbereiding voor de uitwerking dit najaar, met de juiste contacten. September – december 2022 ‘UITVOERING’ - Trip Trap: uitvoering van de onthardingswerken en installatie regenwateropvang in samenwerking met een Schepdaalse tuinaannemer + plantklaar maken + aankoop speelplaatsmeubilair (elke klas een geveltuin, grote bloembakken met schaduwbomen) - Klimop: bloembollen plantactie + aanleg nieuwe moestuin + aankoop insectenhotels + bestaande boombakken renoveren op de speelplaats - Trip Trap & Klimop: voorbereiden en organiseren van een ‘Groei & Bloei’- feest ism (groot)ouders, leerkrachten en buurtbewoners waarbij we de aanplantingen gaan doen (deels in de schooltijd, deels na de schooltijd). (aankoop compost, grond & plantgoed voor beide scholen) Voorjaar 2023 ‘NAZORG & NATUUREDUCATIE’ - Trip Trap: workshop op maat van de kleuters die hen leert omgaan met het nieuwe groen op de speelplaats en handvaten aanreiken aan de leerkrachten om rond natuur te werken met kleuters. (vb. Goodplanet) - Klimop: Workshop over het beheren en leren over de moestuin → Enerzijds om de leerlingen kennis te laten maken met het beheer van de moestuin, maar anderzijds ook om de leerkrachten te ondersteunen zodat zij de komende jaren een kant-en-klare voorbereiding hebben zodat zij er de komende jaren verder gemotiveerd mee aan de slag kunnen blijven gaan. (vb. Velt)

10. Omschrijf het doel van je project.

Het doel is om op een educatieve manier met de leerlingen, leerkrachten en (groot) ouders, concrete klimaatacties uit te voeren op het terrein van de 2 Schepdaalse scholen: de acties zetten in op het versterken van (onze band met) natuur, het verhogen van de biodiversiteit, het zorgen voor meer CO2 opname, verkoeling brengen tegen hittestress en extra regenwater opvangen. Zo kunnen we op een kleinschalige maar zeer tastbare manier aan de slag gaan met de klimaatuitdagingen.

12. Op welke andere maatschappelijke factoren heeft jouw project invloed?

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu en/of natuur

13. Ga je samenwerken met een andere organisatie, vereniging, bedrijf …? Wat is hun rol?

We laten ons inspireren en adviseren door Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei, de provincie Vlaams Brabant - Natuur op School, Vlaanderen Breekt Uit & MOS Scholen die concrete tips en handvaten geven om speelplaatsen te ontharden, te vergroenen en te verkoelen. Voor de onthardingswerken engageren we een Schepdaalse tuinaannemer en we kopen biologisch plantgoed aan via Velt, Ecoflora en/of de samenaankoop ‘Behaag je tuin’. Voor het speelplaatsmeubilair waken we over de veiligheid (specifiek voor kleuters) en kiezen we voor gerecycleerde materialen, via Vivara/Natuurpunt kopen we insectenhotels/vogelhuisjes aan.. Voor het educatieve luik zullen we contact nemen met Good Planet of Velt vzw. Via lokale promotie van het ‘Groei & Bloei’-feest willen we de acties bij buurtbewoners en verenigingen bekend maken en hen uitnodigen om mee te komen aanplanten.

14. Besteed je extra aandacht aan participatie? Zo ja, op welke manier?

De 464 leerlingen, een 50 tal leerkrachten, de leden van de ouderwerking en een talrijk aantal (groot)ouders worden op verschillende manieren betrokken bij het project, omdat het belangrijk is dat ze mee zorg dragen voor het vernieuwde stukje natuur en het belang van vergroening, verkoeling en biodiversiteit leren kennen. We geloven in het duurzaam effect ervan op lange termijn. Daarom zullen we op zoveel mogelijke momenten in het proces de leerlingen, leerkrachten, ouders mee betrekken in dit verhaal. Door middel van een bredere oproep voor de aanplantingen op het ‘Groei & Bloei’ feest nodigen we lokale buurtbewoners en (groot)ouders uit om deel te nemen aan onze acties.

15. Op welke manier is je project vernieuwend voor Dilbeek? (Bijvoorbeeld: nieuwe aanpak, andere doelgroep, bijzondere samenwerking …)

Het is vernieuwend omdat dit breed gedragen project is van de beide scholen en de ouderwerking van Schepdaal. Het is een combinatie van concrete klimaatacties en sensibilisering rond de klimaatuitdagingen. We hopen dat dit inspirerend kan werken voor andere Dilbeekse scholen of verenigingen, oa. via de Doe Mee- Dilbeek campagne of door MOS Vlaanderen om als goede praktijk in de kijker gezet worden.

16. Heeft je project aandacht voor kinderen, jongeren, kansengroepen,...? Leg uit.

Het project is vóór en door 183 kleuters van Trip Trap en 281 leerlingen van de Klimop, zij zullen allemaal via één of meerdere acties toegang krijgen tot natuureducatie en kunnen meewerken en vormgeven aan de acties in de praktijk in hun schoolomgeving. Door ook te investeren in vorming voor leerkrachten, heeft dit project ook impact op toekomstige generaties leerlingen.