home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat is Slim met het Klimaat?

Met de Slim met het Klimaat-campagne kan jij ons helpen het Dilbeekse klimaatactieplan mee vorm te geven. 

Dilbeek streeft naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van 2011 en zal zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. Daarvoor ondertekende de gemeente het burgemeestersconvenant samen met 10 000 andere steden en gemeenten in Europa

We staan dus niet alleen voor deze enorme uitdaging.

Met een ambitieus en tegelijk haalbaar klimaatbeleid wil Dilbeek in de huidige legislatuur met de beschikbare middelen hard verder werken, én een concreet plan uitstippelen richting 2030, met een doorkijk naar 2040 en 2050. 

We weten nu al – dit is een plan waarbij samenwerking cruciaal is! Niet alleen intern met de gemeentelijke teams maar zeker ook met elke burger, bedrijf en andere betrokken partijen . 
Het is dan ook evident dat we jouw hulp nodig hebben om ons aan ideeën te helpen voor de opmaak van dit plan!

Zodat Dilbeek klaar is voor morgen.

Deel op facebook
Deel op twitter