home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen voor mitigatie van klimaatverandering (2008).

In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"-initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde governancemodel en nodigde steden uit politieke verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030-doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering werden overgenomen (bron: http://www.burgemeestersconvenant.eu/).

Dilbeek zelf engageerde zich een eerste keer in 2014 met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant; de gemeenteraad keurde een eerste gemeentelijk klimaatactieplan goed op 17 november 2015, met als doelstelling om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

Eind 2020 hernieuwde Dilbeek zijn engagement en ondertekende de toetreding tot het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030.
Dilbeek verbindt zich ertoe:
- de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

 

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter