home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het traject

In 2014 engageerde Dilbeek zich voor de eerste keer voor het Burgemeestersconvenant. Dit verhaal en engagement leeft tot op vandaag verder in onze gemeente! Dilbeek streeft naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van 2011 en zal zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. 

Hoe gaan we dit realiseren?  
We schrijven samen een klimaatactieplan waarbij we nadenken welke acties de gemeente kan ondernemen 
Hierbij vragen we jouw hulp als Dilbekenaar. We vernemen graag wat jouw idee is om slim om te gaan met het klimaat. Je kan je idee indienen via deze website vanaf 1 maart gedurende 5 weken. Wie liever pen en papier gebruikt, kan een idee indienen via een postkaart in de bus.  

Klimaatteam aan het stuur 
Ook doen we een warme oproep om je kandidaat te stellen voor ons klimaatteam. Dit klimaatteam zal de ideeën die we verzamelen bij de burgers bekijken en analyseren en een selectie maken uit de - hopelijk- massa’s ideeën. Na de paasvakantie zal het klimaatteam een 3-tal keer samenkomen om met een reeks concrete ideeën en initiatieven uit dit traject te komen. 
 

Eén globaal klimaatactieplan 
De finale selectie van ideeën vanuit het klimaatteam, wordt samengebracht met de acties van de gemeente en dit wordt dan in één globaal klimaatactieplan gegoten. Zo bouwen we samen aan onze leidraad voor de komende jaren om onze doelstellingen te behalen, en klaar te zijn voor morgen!  

 

Deel op facebook
Deel op twitter