home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Slim op weg - Deelmobiliteit

minder bezit, meer ruimte

4
2

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Slim op weg - Deelmobiliteit

Mobipunten - slimme knooppunten
Om de inwoners van Dilbeek te stimuleren in plaats van de wagen andere vervoersmiddelen te gebruiken, willen we op strategische verkeersknooppunten binnen Dilbeek mobipunten inrichten. Een mobipunt is een herkenbare plek, die voldoende uitgerust is en op een kwalitatieve manier ingericht wordt, zodat overstappen van de ene naar de andere vervoerwijze vlot en logisch verloopt. De bedoeling van deze mobipunten is dus om de verschillende vervoersmodaliteiten aan elkaar te koppelen en te centraliseren op strategisch plaatsen binnen Dilbeek. De verschillende stationsomgevingen worden daarvoor in eerste instantie onderzocht. Er wordt gedacht aan openbaar vervoer, (deel)fietsen en fietsstallingen, deelwagens, oplaadpunten voor elektrische wagens,… Op die manier wensen we het gemakkelijker te maken voor de burgers die zich op een klimaatvriendelijke en toch efficiënte manier willen verplaatsen.
Gemeente Dilbeek
0 1
Stemmen afgelopen

Slim op weg - Deelmobiliteit

Tweede auto is deelauto
Veel gezinnen hebben twee of meer wagens. Die tweede wagen kan in veel gevallen een deelwagen worden. Ik ken in Leuven 10 gezinnen die hun tweede wagen weg deden. Samen kochten ze drie deelwagens (een kleine, een gezinswagen en een camionette). Zie je de win-win?
Jan E.
1 1
Stemmen afgelopen

Slim op weg - Deelmobiliteit

Delen is het nieuwe hebben, maar dan zonder de zorgen...
We willen als gemeente Dilbeek faciliteren in de uitrol van een deelmobiliteitsnetwerk. De gemeente kan hier een voorbeeldrol opnemen door zelf ook gebruik te maken van autodelen en auto’s uit de eigen vloot voor autodelen ter beschikking te stellen aan de inwoners of ons zelf te gaan verplaatsen met deelvoertuigen. Vanuit de gemeente kunnen we ook nadenken over ondersteuning, infodelen en communicatie rond het autodelen, zodat dit steeds meer bekend geraakt bij de burgers en zodat initiatieven kunnen ondersteund worden. Een ander idee is om in de buurt van gemeentelijke gebouwen standplaatsen ter beschikking te stellen, voor gedeelde voertuigen.
Gemeente Dilbeek
0 0
Stemmen afgelopen

Slim op weg - Deelmobiliteit

Deelsysteem voor kinderfietsen
Er bestaan reeds zeer succesvolle fietsdeelsystemen zoals 'Op Wielekes', fietsbieb, fietsotheek,... hieraan zou ook een reparatiesysteem aan gekoppeld kunnen worden (zie het bestaande repaircafé). Fietsdeelsystemen maken kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem. Na het tekenen van een contract, neem je de fiets mee naar huis. Wordt de fiets te klein voor jouw kind, dan breng je hem terug en krijg je een groter model mee. Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede staat hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend.
Marijke V.
0 0
Stemmen afgelopen