Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim op weg - Deelmobiliteit

Mobipunten - slimme knooppunten

Beschrijf jouw idee

Om de inwoners van Dilbeek te stimuleren in plaats van de wagen andere vervoersmiddelen te gebruiken, willen we op strategische verkeersknooppunten binnen Dilbeek mobipunten inrichten. Een mobipunt is een herkenbare plek, die voldoende uitgerust is en op een kwalitatieve manier ingericht wordt, zodat overstappen van de ene naar de andere vervoerwijze vlot en logisch verloopt. De bedoeling van deze mobipunten is dus om de verschillende vervoersmodaliteiten aan elkaar te koppelen en te centraliseren op strategisch plaatsen binnen Dilbeek. De verschillende stationsomgevingen worden daarvoor in eerste instantie onderzocht. Er wordt gedacht aan openbaar vervoer, (deel)fietsen en fietsstallingen, deelwagens, oplaadpunten voor elektrische wagens,… Op die manier wensen we het gemakkelijker te maken voor de burgers die zich op een klimaatvriendelijke en toch efficiënte manier willen verplaatsen.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Minder autokilometers = minder uitstoot

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Geldbesparing

Kies eventueel een foto, beeld,... om jouw idee te illustreren (max.10 MB).

5
1
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Goeie dag, Welke voornaamste verplaatsingen maakt een bevolking? Woon/werk + Woon/school + Woon/koop + woon/vrijetijdbesteding. De verplaatsingen naar het werk en de school zijn tijdgebonden. Elk verlies van tijd tijdens deze verplaatsingen wordt zeer negatief ervaren (overstap, wachttijd, twijfel) en is het gevoel van veiligheid zeker niet te onderschatten. Bij de andere verplaatsingen speelt de factor tijd niet zo'n doorslaggevende rol, doch neemt de veiligheid aan belang toe. Die factoren zullen zeker de nodige aandacht moeten krijgen bij het bedenken van die mobipunten, waarbij ook rekening dient gehouden met de milieu kosten-en baten analyse.