Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Een groene netwerk

Beschrijf jouw idee

Het inrichten van een "groene netwerk" door het hele regio en waarom niet koppelen met het brusselse groene netwerk. Het opzet bestaat erin om groene ruimten te creëren op plaatsen waar er geen zijn, en om deze terreinen daarna zo harmonieus mogelijk met elkaar te verbinden. Dat gebeurt met groenaanplantingen langs de grote verkeersassen die toegang geven tot de stad, bomenrijen langs lanen, betere voet- en fietspaden, maximaal rendement van waterlopen en hun oevers, spoorlijnen, bestaande lanen met bomen, enz. Zo wordt het mogelijk om de biodiversiteit in stand te houden en verder te ontwikkelen. Het groene netwerk speelt een ecologische rol: bepaalde soorten kunnen zich zo van de ene groenzone naar de andere verplaatsen.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Rijke biodiversiteit is een bescherming tegen de impacten van de klimaat verandering. Het helpt ook in de absorptie van broeikasgassen.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Elke inwoner kan zijn steentje bijdragen aan dit groene netwerk met concrete ingrepen: groene gevels en voetpaden, bomen in de tuin, enz. Elk van deze mogelijkheden is een schakel in het net van verbindingswegen ten voordele van de biodiversiteit. Maar de gemeenten hebben hier ook een grote rol.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

Samenwerking van de gemeenten om samen het netwerk op te bouwen.
3
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties