home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Samenwerking met de gemeentediensten op het vlak van signalisatie van ziekten en plagen in de tuin en op straat.

Beschrijf jouw idee

Door de signalisatie van plagen in de tuin kan het onoordeelkundig gebruik van producten gemeden worden en kan men vermijden dat sommige ziekten en insecten, die vroeger chemisch bestreden werden, opnieuw het hoofd opsteken b.v. coloradokever, meikever, ratten, aarappelplaag... Deze meldingen kunnen ook bijdragen tot het instandhouden van de door de gemeente geplante bomen, bermen en stoepen om verwaarlozing te vermijden.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Gezond houden van bodemleven door het vermijden van chemische stoffen ter bestrijding van ziekten en plagen in de tuin en op straat. Tegengaan van het vastlopen van met gras ingezaaide stoepen waardoor ze al hun nut zouden verliezen.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Veiligheid

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Contact opnemen met een te bepalen dienst voor het melden van ongekende of gekende plagen en oordeelkundig ingrijpen.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

Samen met Natuurpunt dient de Gemeente over een beeld te beschikken over mogelijke invasieve belagers opdat op een gezonde oordeelkundige manier wordt ingegrepen.
0
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties