Slim met ons groen

Onmiddellijke bouwstop invoeren

Beschrijf jouw idee

Om onze gemeente nog leefbaar te houden, moet een onmiddellijke bouwstop ingevoerd worden. Wij leven als dieren op elkaar zelfs nu reeds in fusiegemeente Schepdaal. Waar het mogelijk is, bomen aanplanten en stilte-plekken creëren.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen