home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Al het groenafval uit de gemeente blijft in de gemeente en wordt verwerkt.

Beschrijf jouw idee

Rekening houdende met de nodige aanleg van ruimten die beplant worden (bomen, struiken langs fietspaden, onbedekte grond...) door de Gemeente, dient compost en hakselhout beschikbaar te zijn teneinde de bodemoppervlakte onder die aanplantingen af te dekken. Dit voorkomt uitdrogen, verwildering, vasttrappen en fungeert als een traagwerkende, duurzame meststof. Hierbij dient niet enkel het afval uit de particuliere tuin verwerkt doch ook al het afval van snoeiwerk en onderhoudswerk uitgaande van de Gemeentediensten. Het vraagt om een sterk beleid en organisatie voor het behandelen van al het groen afval. Een teveel aan compost en/of hoouthaksel kan ter schikking gesteld worden van de burger.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Door de bedekking van bodem oppervlakte wordt het bodemleven op peil gehouden, wordt de bemesting van de aanplantigen verzorgd op een natuurlijke wijze, blijft de grond oorlatend voor water en zorgt de gezonde bodem voor een efficiënet waterverdeling, wordt het onderhoudswerk aan groen gedurende de zomer lichter voor de Gemeentediensten. Voor ogen houden dat een gezonde bodem een fundamentele rol speelt in de cycli van koolstof en stikstof.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Geldbesparing

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Afvoeren van groenafval uit particuliere tuin naar recyclagepark voor verwerking en nieuw aanwending door Gemeente en/of particulier.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

Een goed functionerende gemeentelijk recyclage park voor groenverwerking, compostering, houtversnippering. Hierbij dient de burger geïnformeerd over de noodzaak zijn eigen afval in eerste instantie zelf te recycleren met desnoods de kennis van de aangestelden van het recyclagepark (hoe composteren, hoe een compostbakmaken, wat doen ik met snoeihout...). De diensten van de Gemeente dienen richtingen en oplossingen aan te geven op basis van het Klimaatplan en het Burgemeesterconvenant. Als we al het humane en niet humane leven binnen de Gemmente dienen te beschouwen als één enkel organisme, dan moeten we handelen als één coherente gemeenschap die naar hetzelfde doel streven: de leefbaarheid van onze Gemeente.
1
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties