Slim met ons groen

Bomenbeleidsplan

Beschrijf jouw idee

De bomen langs onze wegen worden in de toekomst niet zomaar gekozen. We willen een planmatige en duurzame weg uitstippelen voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Daarom is een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een ‘bomenbeleidsplan straat- en laanbomen’. Dit plan zet op een planmatige en duurzame wijze de weg uit . Het focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand (onderhoud en bescherming) als op het uitbreiden ervan (aanleg en aanplant). Een bomenplan maakt het beleid en beheer concreet, transparant en duurzaam. Het biedt garanties voor het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand, onderbouwt de budgettering voor het bomenbeheer en biedt inzicht in de nodige werkorganisatie, capaciteit en planning. Het bomenplan zet een stabiele en doelgerichte koers uit voor een lange termijn. zie ook: https://www.dilbeek.be/nl/bomenbeleidsplan

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Bomen capteren CO2 (mitigati) én zorgen voor verkoeling (adaptatie).

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Veiligheid