Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Bomenbeleidsplan

Beschrijf jouw idee

De bomen langs onze wegen worden in de toekomst niet zomaar gekozen. We willen een planmatige en duurzame weg uitstippelen voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Daarom is een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een ‘bomenbeleidsplan straat- en laanbomen’. Dit plan zet op een planmatige en duurzame wijze de weg uit . Het focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand (onderhoud en bescherming) als op het uitbreiden ervan (aanleg en aanplant). Een bomenplan maakt het beleid en beheer concreet, transparant en duurzaam. Het biedt garanties voor het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand, onderbouwt de budgettering voor het bomenbeheer en biedt inzicht in de nodige werkorganisatie, capaciteit en planning. Het bomenplan zet een stabiele en doelgerichte koers uit voor een lange termijn. zie ook: https://www.dilbeek.be/nl/bomenbeleidsplan

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Bomen capteren CO2 (mitigati) én zorgen voor verkoeling (adaptatie).

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Veiligheid
5
1
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Een bomenbeleidsplan dient gekoppeld aan een klimaat/milieuactieplan waarbij een duidelijk beeld bestaat van het areaal en de soort aanwezige bomen. In de Rondenbostraat werden nieuwe bomen geplant, midden in een met gras bezaaide stoep langs een kant van de straat, terwijl de overkant openbleef voor verlichtingspalen, een smal grasperk en een verharde stoep. Op zich m.i. een uitstekende aanpak voor zover aan de burgers duidelijk wordt gemaakt wat hiermee nagestreefd wordt. Een dergelijk initiatief zou moeten één geheel vormen met de omliggende tuinen, en als het ware één corridor vormen voor de biodiversteit van de fauna.