home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Werktuigen ontwikkelen ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid

Beschrijf jouw idee

Momenteel bestaan enkel machines die ontworpen zijn voor de landbouw monocultuur op grote schaal en die moeilijk te gebruiken zijn voor de regeneratieve landbouw. De landbouwers die willen omschakelen naar duurzame landbouw zitten momenteel in de schulden omwille van investeringen in deze dure apparatuur. De producenten van deze machines dienen dus nieuwe concepten te ontwikkelen ter vervanging van wat ze reeds verkochten zonder een niet te overziene bijkomende kost voor de landbouwers.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Door machines te gebruiken met een lage druk op de bodem, die de bodemverdichting tegen gaan, die de bodem niet omkeren, die de onkruidbestrijding en het uitstrooien van bodembedekking mogelijk maken, wordt het bodemleven op pijl gehouden en kan het zijn functie als N+C opvang vervullen.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Veiligheid

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Een organisatie als Natuurpunt kan dergelijke apparatuur ook inzetten voor het beheren van bosgebied.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

In het kader van de opleiding van landbouwers naar regeneratieve landbouw, dient de Gemeente of andere instanties aan te kloppen bij de bouwers van landbouwmachines in samenwerking met onderwijsinstellingen/universiteiten.
1
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties