home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Reglement Burgerbudget

Samenvatting

Doel van het burgerbudget

Door een burgerbudget toe te kennen, willen we samen met de inwoners Dilbeek duurzamer maken en klaarstomen voor morgen . Het klimaatactieplan dient daarbij als leidraad.

Wie mag deelnemen?

Inwoners, wijkcomités, verenigingen, ondernemers … uit Dilbeek mogen een project indienen dat helpt om de lokale klimaatuitdagingen aan te pakken.

Wie beslist mee?

De projectvoorstellen worden bekeken door een jury én ook voorgelegd aan de Dilbekenaars. Iedereen mag zijn zegje doen en voor 3 projecten stemmen.

Wie komt in aanmerking om een burgerbudget in de wacht te slepen?

 • Natuurlijke personen gedomicilieerd in Dilbeek (ook minderjarigen, maar dan wel begeleid door een ouder of voogd).
 • (Feitelijke) verenigingen die in Dilbeek werkzaam zijn.
 • Rechtspersonen (bedrijven, ondernemingen …) met maatschappelijke zetel of vestiging in Dilbeek.

Welke projectvoorstellen komen in aanmerking?

Om een budget in de wacht te slepen, moet het project dat je indient aan bepaalde voorwaarden voldoen.
In een notendop: Je project is hoofdzakelijk een klimaatproject voor Dilbeek. Het is niet commercieel en is geen project dat al subsidies krijgt of door de gemeente zelf ingepland staat.
De kleine lettertje en alle details lees je hier 

Hoe dien je een ontvankelijk projectvoorstel in?

 • Je mag slechts één projectvoorstel indienen.
 • Je kan je voorstel enkel indienen tussen 4 april 2022 en 28 mei 2022 via het digitale formulier op https://doemee.dilbeek.be/.
 • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn.

Binnen 5 werkdagen na het indienen van het digitale formulier krijg je bericht of je projectvoorstel ontvankelijk is. We geven dan ook nog eens meer info over het verdere verloop van de procedure.

Hoe worden de ingediende voorstellen beoordeeld?

De projectvoorstellen worden eerst door een onafhankelijke jury getoetst aan meerdere inhoudelijke criteria die beschreven staan in het reglement zoals klimaatimpact, plan van aanpak en participatie.

 • Jury

Elk project dat 60 punten krijgt van de jury gaat door naar de tweede ronde en maakt kans op een burgerbudget. Deze projecten komen op het digitale platform https://doemee.dilbeek.be/ waar de Dilbekenaars kunnen stemmen.

 • De stem van de inwoners

De inwoners van Dilbeek mogen van 10 tot en met 30 juni 2022 hun stem uitbrengen op de projectvoorstellen.
Elke inwoner mag 1 maal meedoen, maar moet een stem uitbrengen op 3 verschillende projectvoorstellen.
De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal stemmen voor elk projectvoorstel.
Het totale burgerbudget wordt verdeeld volgens de rangschikking, we beginnen met het project met de meeste punten en gaan verder tot het budget op is.

Hoe wordt het burgerbudget uitbetaald?

Het burgerbudget wordt toegekend als eenmalige projectsubsidie van minimaal 1.000 euro (incl. BTW) en maximaal 15.000 euro (incl. BTW) per projectvoorstel. Het totaalbudget bedraagt 35.000 euro (incl. BTW).
Het burgerbudget wordt in twee schijven overgeschreven op de bankrekening van de projectindiener:

 • 60% nadat de subsidie wordt toegekend,
 • 40% na controle en aanvaarding van de vereiste documenten (zie verder).

Traject

 De belangrijkste data van het traject vind je hier terug

Controle

De gemeente houdt toezicht op de besteding van het budget en de realisatie van het project. Het gaat in grote lijnen om deze zaken:

 • Binnen twee maand na de einddatum van het project dien je deze documenten in:
  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat het burgerbudget werd gebruikt voor datgene waarvoor je het aanvroeg,
  • uitgebreid financieel verslag met bewijsstukken van uitgaven.
 • Je mag het burgerbudget gebruiken voor investerings- en werkingskosten van het project, niet voor personeelskosten en dus ook niet om jezelf een vergoeding uit te betalen.

Aanvaarding reglement

Door een project in te dienen, ga je akkoord met het volledige reglement en leg je je onvoorwaardelijk neer bij het advies van de jury, het college van burgemeester en schepenen en de stemming van de inwoners. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Heb je vragen over het reglement, mail dan naar klimaat@dilbeek.be of bel 02 451 68 70.

Ontdek hier het volledige reglement

Ontdek hier de spelregels van het platform

Deel op facebook
Deel op twitter