Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Bekijk onze vragen in preview

Goesting gekregen om een fantastisch klimaatproject in te dienen? 
Bekijk dan zeker eerst de preview van de vragen uit het aanvraagformulier hieronder. Zo kan je je voorbereiden om het formulier in te vullen.

preview vragen aanvraagformulier:

1. Naam van je project?

2. Leg uit: wat wil je doen, met wie, hoe, wanneer …?

3. Waar wordt het project uitgevoerd (locatie)?

4. Hoeveel burgerbudget vraag je aan? (1.000 tot 15.000 euro)

5. Op welk rekeningnummer mag het geld worden gestort? (Privéveld)

6. Wanneer zal je project voltooid zijn? (ten laatste 31 dec 2023)

7. Bij welk thema (of thema’s) sluit je project aan?

8. Hoe ‘groot’ is je project? Wat is het effect op korte en langere termijn? Zet je in op gedragsverandering, sneeuwbaleffect of voorbeeldfunctie? Leg uit.

9. Beschrijf je aanpak gedetailleerd. Maak een stappenplan, geef timings.

10. Omschrijf het doel van je project.

11. Met welke middelen ga je het project realiseren? Wat is de (financiële) haalbaarheid?

12. Op welke andere maatschappelijke factoren heeft jouw project invloed?

13. Ga je samenwerken met een andere organisatie, vereniging, bedrijf …? Wat is hun rol?

14. Besteed je extra aandacht aan participatie? Zo ja, op welke manier?

15. Op welke manier is je project vernieuwend voor Dilbeek? (Bijvoorbeeld: nieuwe aanpak, andere doelgroep, bijzondere samenwerking …)

16. Heeft je project aandacht voor kinderen, jongeren, kansengroepen,...? 


Alles bij de hand om op bovenstaande vragen te kunnen antwoorden? Ga dan nu naar het aanvraagformulier om je project in te dienen.