Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Bomen planten op vrije grasbermen

Beschrijf jouw idee

Doorheen de gemeente liggen tientallen kilometer lege grasbermen langs de straten. Daar kunnen honderden bomen en struiken op aangeplant worden. Dat zorgt voor meer ecodiversiteit en heeft bovendien een snelheidsremmend effect op het autoverkeer. Het vergt ook geen grote budgetten en levert een grote klimaatbonus op. De gemeente kan een interactieve kaart op haar website plaatsen waar de burgers zelf kunnen aangeven waar er vrije groene stroken liggen die in aanmerking kunnen komen. Dat verhoogt de participatiegraad van de inwoners.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Bomen zijn essentieel om de CO2-uitstoot terug te dringen. Door het bomenareaal te verspreiden langs de wegen, krijg je ook lokale positieve milieu-effecten.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Milieu/natuur

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Geschikte locaties helpen uitzoeken. Wie over onbenutte vrije ruimte beschikt, kan die ter beschikking stellen voor aanplantingen.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

De groendienst kan zelf voor alle aanplantingen zorgen. Indien de gemeente een interactieve kaart ontwikkelt, kunnen we zelf ook suggesties doen.
0
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties