Slim met ons groen

Lokale biomassa genereren

Beschrijf jouw idee

• Qua biomassa: er is nog geen businessmodel, maar zou mooi zijn mocht er (ism Regionaal Landschap) ikv landschapsversterking en vergroening (wat ook past in luik 2 vh LRT met Lennik, zie toelichting tijdens recentste gecoro) meer ingezet worden op de aanplant van hagen, houtkanten en bomen (zowel op publieke als private percelen). En dat deze periodiek onderhouden worden door lokale landbouwers (die op die manier id rustigere wintermaanden een centje knn bijverdienen). Het snoei-afval zou via een vergister of biomassaverbrander (met degelijke fijnstoffilter) knn omgezet worden in warmte/wijkverwarming (link met punt over warmtezoneringskaart).

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Bomen zorgen zowel voor opname CO2 als voor een verkoelend effect. Lokaal gesnoeide hagen, houtkanten en bomen kunnen voor duurzame warmte zorgen -> CO2-neutraal

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen, Geldbesparing