Slim met ons groen

speelpleinen

Beschrijf jouw idee

wijkspeelpleinen en ontmoetingsplaatsen omringt door natuur, eventueel een waterplas

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Kinderen komen in direct contact met de natuur via het speelplein, groei van kennis en respect voor de natuur

Dit voorstel draagt ook bij tot: <br> </br>

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur, Ruimte voor iedereen

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

een ruimte zoeken, eventueel zelf speeltuigen maken mits hulp.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

vrijwilligers om de speeltuigen te maken