Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Slim met ons groen

In kaart brengen van gemeentelijke zwarte punten voor het milieu met alleen oog voor verbetering.

Beschrijf jouw idee

Alle plaatsen waar tegen het welzijn van plant en dier gezondigd wordt in kaart brengen met de bedoeling de eigenaars aan te spreken over het belang van elke vierkante meter natuur voor het welslagen van een duurzaam klimaatactieplan. Uiteraard dient dergelijk aanpak in de tijd doorgetrokken en moeten streefdatums worden vastgelegd. Hiervoor moet dus elke burger melden waar de zaken nog kunnen worden verbeterd o.a. op het vlak van : 1. het bodemleven 2. de bezoedelingen 3. de properheid van de waterlopen 4. de aanplantingen 5. geluidshinder 6. gebruik van de verhardingen 7. het aaneensluiten van natuurzones 8. het créëren van corridors voor de biodiversiteit

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Door het aanpakken van die zwakke plekken, worden oplossingen voorgesteld aan de eigenaars en medewerking nagestreefd. Hierdoor komen burgers in aanraking met concrete ingrepen die het inkrimpen van het CO² gehalte mogelijk maken.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Iedereen kan onmiddellijk meewerken aan het melden van mogelijke plaatsen waar concreet iets kan ondernomen worden ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving. Deze gegevens worden ter coördinatie en uitvoering voorgelegd aan de Gemeentediensten. De meldingen hebben immers enkel betrekking op bepaalde vastgestelde coordinaten en stellen oplossingen voor.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

De gemeentediensten brengen de coordinaten in kaart, trekken de eigenaars na en bepalen welke acties (eventueel op basis van de ingezonden voorstellen) dienen ondernomen en door wie.
1
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties