Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Bodemvruchtbaarheid is basis van humane en niet humane leven op aarde

Beschrijf jouw idee

Gratis bijscholing en tijdgebonden begeleiding bij de omschakeling van industrële landbouw naar regeneratieve landbouw. Aantonen dat de maatschappij afhankelijk is van het werk van de landbouwers om een gezonde voeding (en dus immuunsysteem) te kunnen gebruiken. Om die gezonde voeding mogelijk te maken moet afgestapt worden van monocultuur, pesticide gebruik, bodemcompactie, chemische bemesting. Afstappen van monocultuur houdt in dat meer van gewassen afgewisseld wordt, dus dat de akkerbouwgrond betaalbaar blijft voor jonge ondernemers en dat de beteelde oppervlakten kleiner worden met de mogelijkheid hagen te gebruiken. Afdanken van pesticides werkt plagers resistentie tegen en bevordert biodiversiteit. Om bodem verdichting tegen te gaan dient gewerkt met aangepaste apparatuur waarvan de druk per cm² laag is en die de bodemlagen niet omkeert. Door het vermijden van kunstmeststoffen en het gebruik van compost (al dan niet door gemeente bezorgd) wordt opnieuw de grond luchtig en kan zijn functie als waterfilter en waterverspreiding, alsook als opslag van CO² vervullen. De door de Europese Gemeenschap uitgekeerde budgetten om bodem erosie tegen te gaan (Natura 2000 projecten) kunnen deels naar de opleiding worden doorgeluisd

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Bodemleven van vruchtbare grond bevat 25% van de globale wereld biodiversiteit. Speelt een fundamentaele rol in koolstof en stikstof cycli. Geen enkel ecosysteem bevat een vergelijkbaar aantal organismen als de bodem.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur, Veiligheid

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Elke tuineigenaar beschikt in Vlaanderen gemiddeld over 300 m² tuin. Dezelfde principes kunnen in deze tuinen worden toegepast. Op 4 jaar tijd heb ik dank zij die richtlijnen een modderige slijk omgewerkt tot een vruchtbare bodem die voor twee gezinnen van 3 mensen een jaar rond groenten kan bezorgen (met hulp van diepvriezer)

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

De Gemeente dient een onderwijsinstelling aan te spreken over de kennis die ze bezit op het vlak van regeneratieve landbouw en haar bereidheid deze te delen (Melle?). Verder dient een kursus opgemaakt ten behoeve van de landbouwers (eventueel met WUR ; Wageningen University and Research) en de financiering ervan. Ook dient parallel de machinebouwers aangesproken over de beschikbaarheid van machines die compatibel blijken met de bodemvruchtbaarheid.n kursus
1
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties