home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim met ons groen

Bosbouw coordinatie

Beschrijf jouw idee

Uitgaande van het principe dat het bodemleven aan de basis ligt van let leven op vaste bodems, dienen drie belangrijke sectoren onder loep: de landbouw (zie andere bijdrage), de particuliere tuin (zie onder Ruimtelijk ordening) en de bosbouw. Wat de bosbouw betreft dienen maatregelen het dichtrijden van de ontzettend rijke bodems bij bosontgining worden vastgelegd. Buiten het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid, zorgen bomen ook voor water filtratie, waterproductie, opbrengen van zuurstof. Ze spelen dan ook een fundamentele rol in het handhaven van de leefbaarheid van een biotoop. Er dient dan ook een coordinatie op touw gezet van de jaarlijkse toegestane kappingen opdat het areaal beschikbaar bos (aangelegd en natuurlijk) op een aanvaardbaar peil behouden blijft. Als kappingen toegestaan zijn dient die ruimte met jong plantgoed te worden voorzien waarbij eventueel losgereden bodems opgewoeld worden vooraleer overggegaan wordt tot die aanplant.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

De aangelegde en natuurlijke bossen staan in voor klimaat bepaling, opbrengen van zuurstof, opnemen van C en N, waterfiltratie en infiltratie. Ze herbergen ook een rijke biodiversiteit aan fauna en flora zowel bovengronds als ondergronds.

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Milieu/natuur

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

De eigenaars van bossen of de inwoners van gebieden die nog deels bebost zijn of die bebost waren, dienen hun voornemens i.v.m. boomkappingen aan de Gemeente door te spelen.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

De vereniging Natuurpunt staat al 20 jaar in voor het aankopen en het beheren van waardevolle natuurgebieden waaronder ook bossen. Samen met de afdeling Natuurpunt/Dilbeek dienen de bosontginning en de kappingen door de Gemeente gecoördineert, zeker als men uitgaat van de Burgemeestersconvenant dat vraagt om resilientie bij klimaatveranderingen.
2
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties