home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Slim met onze energie - Energie opwekken

van nature vol energie...

15
1

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Slim met onze energie - Energie opwekken

Zonnepanelen en warmtepompen per straat/wijk
Zonnepanelen en warmtepompen zijn zaken die per straat of wijk zouden moeten geïnstalleerd worden. Dan is de opbrengst veel hoger en de kost veel lager.
Monique W.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Bij ingrijpende wegeniswerken de warmtezoneringskaart erbij nemen
Ik vermoed dat jullie het al doen, maar lijkt me niet slecht om de lijst van toekomstig geplande (ingrijpende) wegeniswerken op de warmtezoneringskaart van Dilbeek te leggen. Zeker in centrumgebieden kan er wsch vd werken gebruik gemaakt worden om en passant ook warmtenetbuizen in de grond te steken (te bekijken wie die op dat moment moet betalen). Voor toekomstige werken ikv masterplan Dilbeek wsch een zinvolle oef. op korte termijn. Idem voor masterplan Keperenberg.
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Verplicht aandeel HE bij nieuwbouw (of IER) optrekken
ikv EPB-wetgeving (https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indicatoren/hernieuwbare-energie)
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Zonnepanelen op restgronden
Qua zonnepanelen: qua vb-functie doet de gemeente goed haar best, maar evt kan nog eens bekeken worden of er nog ergens restgronden of brownfields liggen die (desnoods tijdelijk) kunnen dienen als zonnepark. Ik denk bvb ook ad gronden in omgeving Savio, eigendom van 1 of meerdere SHM's: als die daar nog 10j ongebruikt gaan liggen, kunnen ze ondertss mss tijdelijk een andere functie krijgen. Zonnevelden hebben wel ruimtelijke impact, dus dat aspect wel goed bekijken. Om de weerstand ertegen te temperen zou naar dubbel landgebruik knn gekeken worden: op de grond bepaalde teelten of schapen houden, erboven komen dan zonnepanelen (agrivoltaics).
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Windplan Dilbeek
ik vind de oef die ze onlangs in Ternat gedaan hebben niet slecht: een studiebureau aanstellen om de potentie voor windturbines in Dilbeek te onderzoeken (bestek is beschikbaar). En daarbij zeker ook de gemeentelijke gronden meenemen. Ik dacht dat de energiekansenkaarten van VITO in opdracht vd provincie (2015 of 2016) een paar zones in Dilbeek afbakenden. En dat doet de landschapsstudie ikv het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' ook (duidt een zone aan op de grens Lennik-Schepdaal). 1 vd scenario's vd provincie ikv begeleiding bij opmaak klimaatactieplan wil hier ook fors op inzetten, heb ik begrepen. 'RUP ondernemen' zou hier ook een rol kunnen in spelen. Ikv dit RUP zou in het industriepark van Groot-Bijgaarden naar de locaties kunnen gezocht worden met de meeste energetische potentie. Vooraleer hier verder tijd en energie in te steken best wel eerst navraag doen bij Skeyes (vroegere Belgocontrol) wat zij vinden over windmolens in Dilbeek. Indien advies van Skeyes positief dan zou Dilbeek dezelfde oef knn doen. In het beste geval komen daar ook een aantal publieke percelen uit. Voor de ontwikkeling daarvan kan Dilbeek dan een aanbesteding id markt zetten en bepaalde VW'en opleggen: bvb dat er X% rechtstreekse burgerparticipatie moet zijn (lees: dat Dilbekenaren kunnen investeren in die windmolen(s) en mede-eigenaar knn worden). Op die manier hebben ze niet enkel de lasten ervan, maar ook een stukje vd lusten (via jaarlijks dividend) ==> goed voor draagvlak. Aan de ontwikkelaar zou ook knn opgelegd worden om een klimaat- en/of omgevingsfonds te spijzen
Reindert D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

zonnepannelen
gratis zonnepannelen zoals in Brussel cfr www.brussol.be
Marina D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Biomassainstallatie naast het nieuwe recyclagepark
Bij de relocatie van het recyclagepark zou er een lokale biomassainstallatie kunnen geplaatst worden om al het organisch materiaal van de gemeente en de burgers die het brengen naar het recyclagepark te kunnen verwerken.
Dirk K.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Zelf brandstof maken met CO2 uit de lucht en zonne-energie.
Een systeem voor thuisgebruik, dat ethanol maakt met zonne-energie, en daarbij gebruik maakt van CO2, die uit de lucht gehaald wordt. De ethanol kan in (lichtjes omgebouwde benzine-) wagens worden gebruikt om te rijden. Het systeem laat toe een (benzine-)wagen CO2 neutraal te laten rijden, en verplicht de gebruiker dus niet tot een voortijdige aanschaf van een elektrische wagen.
Henri (Rik) D.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Gebruik van energie-overschotten
In navolging van een project met de restwarmte van Agfa Gevaert die gebruikt wordt om appartementsgebouwen in Mortsel en Edegem te verwarmen: Is er ooit bestudeerd of bv Puratos ook dergelijke restwarmte heeft waarmee bedrijven in Groot-Bijgaarden, maar ook appartementsgebouwen in Reinaertwijk en Zellik kunnen verwarmd worden?
Jean K.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Warmtenet
Onderzoeken of er een warmtenet vertrekkende vanuit een grote fabriek( puratos bijvoorbeeld) mogelijk is
Patrick B.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Windmolens
Een plaats uitzoeken waar we een paar windmolens kunnen zetten
Patrick B.
0 1
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Gratis energie
Installatie miniwaterkrachtcentrales op onze waterlopen, 24 / 7 gratis energie
Erik V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Verwarmen met biomassa
Verwarming overheidsgebouwen aanpassen op biomassa, verkregen door snoeien kanten en bermen. Aanplanten bosgoed ( jonge bomen) op schuine kanten wegen, verloren hoeken en onbeteelde gronden. Op termijn geeft dit voldoende biomassa en is goedkoop.
Erik V.
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Warmtewende
We willen in Dilbeek naar meer integrale gebouwverwarming evolueren. In de toekomst willen we meer woningen op een duurzame manier verwarmen door middel van gemeenschappelijke warmtenetten waar woningen kunnen op aansluiten en door gebouwen klaar te maken om warmtepompen te gebruiken.
Gemeente Dilbeek
0 0
Stemmen afgelopen

Slim met onze energie - Energie opwekken

Ondersteunen van verenigingen
De gemeente wil verenigingen ondersteunen om op zo veel mogelijk publiek toegankelijke gebouwen zonnepanelen te voorzien. Een investering, maar zo zorgen we dat onze publieke gebouwen klaar zijn voor morgen!
Gemeente Dilbeek
0 0
Stemmen afgelopen