home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Heb jij een goed idee voor het masterplan Groot-Bijgaarden? 

laat het hier weten!

Ben je niet kunnen langskomen tijdens het participatiebus-event laat dan zeker hier jouw idee achter en kijk ook naar andere ideeën

7
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Een groen schaduwrijk gemeenteplein.
De 3 bomen op het gemeenteplein moeten zeker behouden blijven + nog een aantal bijkomende hoogstambomen op een verkeersvrij plein, langs de zuidkant op 3 à 4 meter van de Brusselstraat. Nuttige schaduw op hete zomerdagen. Onthardt de helft van het plein en zorg voor een groene corridor van de kasteeldreef tot aan de Brusselstraat. Op een onverharde ondergrond kunnen ook festiviteiten doorgaan, cfr. Patattenveld in Dilbeek. Een in 2022 gerealiseerd voorbeeld in Vorselaar: https://vorselaar.be/gemeente-bestuur/bestuur-diensten/beleid-projecten/marktplein/
Hugo M.
0 0
lees meer
durrzaam, sociaal gebeuren met oog voor ecologie
ruimte voor fietsers, zitbankjes, ruimte voor markt, veel groen, voldoende bomen voor schaduw tijdens warme dagen
Esma I.
0 0
lees meer
Meer Groen, minder sluipverkeer
ideaal meer groen, bomen rond het plein Groot-Bijgaarden, met een verhoogd gedeelte met kasseien, om de snelheid te vertragen. Waarom planten we niet meer bomen op de parkeerplaatsen. Ook langs de Brusselstraat betonnen bloembakken en zorg voor goed afgebakende parkeerzones. Ontmoedig sluipverkeer, we worden overspoeld met auto's! Zodra er een ongeval is aan het einde van de E40, is het vanaf ternat gewoon een rij auto's, om nog maar te zwijgen van de buurtwegen als alternatief - ga eens kijken in Lennik, Gooik hoe het verkeer wordt geregeld (betonnen kussens, wegversmallingen, met iets anders dan plastic borden. Asfaltverharding in plaats van oorverdovende betonplaten. Meer fietsstraten, zones dichtbij de scholen, beschermd met fiets logos/tekens. 
Francesco P.
0 0
lees meer
Fietsenstallingen verspreid op verschillende locaties
Wie op een restaurant/café-terras iets eet en/of drinkt moet z'n (dure elektrische) fiets kunnen zien op max. 20 meter afstand. Dus niet 1 grote fietsenstalling verderop aan de parking Gosset, maar diverse kleinere. Het huidig systeem 'Altijd plaats in Dilbeek' is goed: uit te breiden naar meer locaties.
Hugo M.
0 0
lees meer
MINDER VRACHTVERKEER EN VERHOOGDE STRIJD TEGEN VUILNIS
Het centrum van Groot-Bijgaarden is een as van doorgaand zwaar verkeer. Voor zover mogelijk moet er worden naar gestreefd om die overlast te beperken. Een verbodteken op de Gossetlaan voor vrachtwagens boven 3,5 ton heeft weinig effect. Anderzijds zijn de Brusselstraat en de Gossetlaan ook nesten voor wegwerp- en zwerfvuil. Een strenger toepassing- en handhavingsbeleid is in beide gevallen broodnodig.
marc v.
0 0
lees meer
Er is geen enkele parkeerplaats te veel.
Aantal parkeerplaatsen mag zeker niet verminderen. Als het gemeenteplein verkeersvrij wordt, moeten er zeker 40 à 50 plaatsen bijkomen aan de heringerichte parkings Gossetlaan (kan zeker efficiënter) en/of Keerpunt. Op een doorsnee vrijdagavond staan er meer dan 40 auto's op het Gemeenteplein (=deels op plaatsen waar je eigenlijk niet mag parkeren), is Gossetparking vol, is er nog wat plaats op parking Keerpunt, en staan alle omliggende straten vol. Parkeerdruk zal nog toenemen door bezoekers van nieuwe meergezinswoningen (Bijgaardenhof en RUP Bosstraat). Ook grote parkeerdruk bij evenementen in het kasteel van Groot-Bijgaarden.
Hugo M.
0 0
lees meer
Inclusieve voetpaden
teneinde de circulatie van alle inwoners en bezoekers van het centrum van Groot-Bijgaarden inclusiever te maken stel ik volgende ingrepen voor (in navolging van wat in Dilbeek centrum al gangbaar is) : - rolstoel- en kinderwagenvriendelijke verlaging van de voetpaden ter hoogte van de zebrapaden, zodat men gemakkelijk het voetpad op en af kan rijden - verhoging van het voetpad aan de bushaltes, zodat iedereen gemakkelijker de bus op en af kan stappen - geen kasseien rond het gemeenteplein, dit werd eerder al eens geprobeerd en veroorzaakt enorm veel overlast, zowel voor bewoners als voorbijgangers als mensen op de horecaterrassen
Linda D.
0 0
lees meer