Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Parkeeronderzoek Kaudenaardewijk

Een van de knelpunten in de wijk is het vele stoepparkeren. Ook zijn er vermoedens dat er veel niet-bewoners in de wijk parkeren, vaak voor lange duur, die de parkeerdruk verhogen. Hieronder verstaan we onder andere bewoners, werknemers en klanten van de N8, schoolleerkrachten en reizigers naar Brussel die zich buiten de LEZ-zone parkeren. 

Momenteel is er weinig zicht op wie waar parkeert en voor hoe lang. Naast de bezetting moet ook de maximale capaciteit in de wijk in kaart gebracht worden. Hiervoor heeft de gemeente een extern bureau aangesteld. Eind februari - begin maart zal er een parkeertelling plaatsvinden in de Kaudenaardewijk. 

De onderzoekzone van het parkeeronderzoek is aangeduid in het blauw in de afbeelding hierboven.

Er worden tellingen gedaan op verschillende tijdstippen doorheen de dag, zowel in de week als in het weekend. Zo krijgen we een volledig beeld van het parkeergedrag en is het makkelijker om gerichte oplossingen te bedenken.

Deel op facebook
Deel op twitter