home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

Aanleiding

Dubbele straatnamen in Dilbeek….het leidt geregeld tot verwarring.  

Bij de fusie in 1977 van de gemeenten Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle werden niet alle dubbele straatnamen weggewerkt. Dezelfde straatnamen met een andere postcode (1700, 1701, 1702 of 1703) zijn behouden.  

Op een moment dat elke minuut telt verliezen hulpdiensten zeer kostbare tijd bij interventies, online bestellingen worden verkeerdelijk geleverd….  

Het gemeentebestuur wil geen risico’s nemen en er alles aan doen zodat de hulpdiensten bij een interventie zo snel mogelijk ter plaatste kunnen zijn. Daarom werd er beslist om de dubbele straatnamen aan te pakken. In de keuze welke straat van naam zal wijzigen, werd er steeds geopteerd om de naam van de straat te wijzigen met het minste impact op het aantal bewoners.  

De gemeente is zich bewust dat een adreswijziging een administratieve last meebrengt voor betrokken burgers, ondernemingen en verenigingen; een last die zich tot een minimum moet beperken. Adreswijzigingen zullen daarom zoveel mogelijk pro-actief, zonder tussenkomst van de burger of onderneming, worden doorgevoerd.  

Toch zal je nog een aantal stappen zelf moeten ondernemen. Om je daarin te begeleiden hebben we een infobrochure opgesteld die een antwoord biedt op een aantal vragen aangaande een straatnaamwijziging. De infobrochure zal geüpdatet worden aan de hand van eventuele bijkomende vragen of suggesties die je kan richten naar ‘burgerzaken@dilbeek.be’ met vermelding ‘dubbele straatnaam’.  

Pilootproject

In het najaar van 2021 startte Groep Dilbeek met een pilootproject waarbij de eerste dubbele straatnaam ‘Oudstijdersstraat’ werd aangepakt. Na een succesvol participatietraject met de bewoners van de Oudstrijdersstraat in Schepdaal werd in het voorjaar van 2022 de naam gewijzigd naar ‘Pajottenstraat’.

De bewoners hadden de mogelijkheid om online hun voorstel tot nieuwe straatnaam in te dienen, daarna hebben we een workshopsessie gehouden om een TOP 3 samen te stellen. Deze Top 3 werd online geplaatst en iedereen kon dan stemmen.

Wij kregen van de betrokken burgers de feedback dat ze verwonderd waren dat ze zelf een nieuwe straatnaam mochten voorstellen en dat die dan ook effectief gekozen werd. 

Nieuw Traject

Dit najaar zijn we gestart met een nieuw traject. Volgende straatnamen gaan in samenspraak met de burgers gewijzigd worden:

  • Potaardestraat in Sint- Martens-Bodgem  
  • Kapelleveld in Sint-Ulriks-Kapelle  
  • Kerkweg in Groot-Bijgaarden  
  • Breugelweg in Groot-Bijgaarden  
  • Rozenlaan in Groot-Bijgaarden  
  • Stationsstraat in Groot-Bijgaarden  
  • Kerkstraat in Sint-Ulriks-Kapelle 
  • Gemeenteplein in Groot-Bijgaarden 

De bewoners van deze straten werden uitgenodigd voor de info- en workshopsessie die heeft plaatsgevonden op 22 november. In samenspraak met de Cultuurraad Dilbeek werd voor 4 straten een top 2 of top 3 samengesteld (afhankelijk van het aantal voorstellen) waarop alle inwoners van Dilbeek konden stemmen. Voor de andere straten werden geen of slechts 1 voorstel ingediend. In het eerste geval diende Cultuurraad Dilbeek een voorstel in en in het tweede geval werd het enige voorstel weerhouden in samenspraak met de Cultuurraad Dilbeek.

De nieuwe straatnamen worden op 24 januari voorgelegd aan de gemeenteraad waar een principiële goedkeuring gevraagd wordt. Nadien volgt nog een periode van 30 dagen waarbinnen opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend. De finale beslissing van de gemeenteraad volgt na deze periode van 30 dagen.

Deel op facebook
Deel op twitter