home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Slim met ons groen

De tuineigenaar helpen om zijn tuin rijk te maken aan biologisch leven

Beschrijf jouw idee

Een lijst opstellen die aan de tuineigenaars duidelijk maakt wat ze kunnen doen om hun tuin als een levend, dynamisch organisme op te vatten dat als het ware een oase betekent voor plant, dier en mens. Elke afzonderlijke tuin dient bekeken als gezond deel van een gezond geheel. Dit kan alleen bereikt worden als iedereen meedoet. Die lijst wordt opgelegd bij een bouwvergunning, en ter ondersteuning regelmatig voorgelegd in de Nieuwsbrief. Wel moet de burger desgewenst wetenschappelijke informatie kunnen inwinnen vanuit een betrouwbare bron in verband met het biologisch gebeuren in zijn tuin. Geen Internet, maar een nieuwe vorm van documentaire ondersteuning. Momenteel is de toegang tot dergelijke wetenschappelijk informatie beperkt wegens de kostprijs (voor leden van..., tegen betaling van...), wegens de wetenschappelijke taal die gebruikt is.

Hoe helpt jouw voorstel mee aan de klimaat-doelstellingen?

Vermindering van giftige stoffen, stijging van de biodiversiteit, van het vogelbestand. Verbetering van bodemleven die instaat voor CO² opname. Verdere CO² opname en waterproductie door aanplanten van minimum aantal bomen naargelang de tuinoppervlakte. Verplichting levend materiaal te gebruiken i.p.v. kunststof, beton, steen... (bij afsluiting, bodemafdichting...)

Dit voorstel draagt ook bij tot:

Gezondheid, Leefbaarheid, Ken je buren, Milieu/natuur

Wat ga je als burger of organisatie zelf doen?

Alles hangt van de burgers af. Onvoldoende kennis is ter beschikking van de tuineigenaars gesteld. Dank zij mijn vroeger beroep kan ik mijn medeburgers helpen zo'n overzicht van de tuinwerkzaamheden op te bouwen en deze ter beschikking te stellen van eigenaars in spe. Iemand die een huis bouwt neemt de verantwoordelijkheid van een stukje natuur op. De openbare diensten dienen hem hierover in te lichten.

Welke ondersteuning heb je nodig van de gemeente of andere actoren?

Nieuwsbrief - Ruimtelijk ordening
5
2
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Misschien is dit iets om als gemeente op in te tekenen? https://www.tuinrangers.be/over-tuinrangers
Uitstekend idee Marijke V. Tuinrangers lijkt me een goed initiatief voor zover het uitgaat van de Gemeente en in overeenstemming met een door ALLE gemeentediensten onderschreven structureel plan. Met structureel bedoel ik een kader met een bepaalde doelstelling waarin acties coherent hun plaats vinden. Het zou niet baten, mocht een 'tuinranger' (zelfs opgeleid door Natuur en Bos of door Inverde) informatie verschaffen die dwars ligt tegenover die coherentie. Ook dienen prioriteiten gesteld zelfs binnen één enkele tuin, en die prioriteiten moeten overeenkomen met die van de Gemeente. We moeten beginnen alle uitstekende initiatieven van Inverde, Natuur en Bos, Natuurpunt, Velt, de Gemeentediensten, particulieren enz...te coördineren met het doel ons leefmilieu voor alle humane en niet humane wezens leefbaar te houden.