Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

Dilbeek kent een rijk aanbod aan socio-culturele en sportieve activiteiten die we vanuit Groep Dilbeek willen ondersteunen. Maar het verenigingsleven is net als onze maatschappij een dynamisch gegeven en evolueert continu. Hierdoor is het nodig om ook de ondersteuning voor die activiteiten en verenigingen te gaan actualiseren. Tijdens het Forum van 15 januari 2023 kozen we ervoor om dit als thema te bespreken in een van de werkgroepkamers. Dit met als doel om hier samen met de Dilbeekse verenigingen en organisatoren verder mee aan de slag te gaan. 

Via ​een intensief en participatief begeleidingstraject met Baristaz (Adviesbureau en kennispartner voor verenigingen in Vlaanderen) willen we komen tot vernieuwde erkennings- en subsidie-instrumenten dat op maat is van alle Dilbeekse socio-culturele en sportieve initiatieven van vandaag en morgen.  

Hieronder stellen wij ons integrale en participatieve plan van aanpak voor:

PLAN VAN AANPAK 

STAP 1: Intakegesprek(ken) 

Tijdens een intakegesprek tussen de Gemeente Dilbeek en Baristaz worden de uitdagingen scherp gesteld en de verwachtingen concreet gemaakt.  

STAP 2: Participatief onderzoek  

  • Participatie- en inspiratiemoment met medewerkers van de betrokken sectoren
  • Participatie- en inspiratiemoment met de verenigingen en belanghebbenden op het eerste Burgerforum (15 januari 2023)

STAP 3: Vastleggen kaderprincipes door College van Burgemeester en Schepenen  

Op deze manier geven we richting en scheppen we een kader waarbinnen het verdere traject kan uitgerold worden: Welke principes liggen al vast, en wat kan participatie beslist worden?  

STAP 4a: Traject met verenigingen

Binnen het vastgelegde kader gaan we aan de slag met verenigingen om de input te verzamelen die de basis vormt voor de reglementen. Dit gebeurt via verschillende workshops, telkens met een andere focus:

  • Workshop 1: inleiding tot het project. Wat is een goed subsidie- en erkenningsreglement?
  • Workshop 2: wat zijn "niet-georganiseerde burgers" en hoe maken zijn aanspraak op subsidies? Wat zijn thema's die belangrijk zijn om te steunen met projectsubsidies?
  • Workshop 3: erkenningsvoorwaarden en voorwaarden voor structurele subsidies 

STAP 4b: Intern traject

Op basis van de input uit de workshops werkt een team in de administratie de reglementen uit, met ruimte voor terugkoppeling in de workshops. 

STAP 5: Goedkeuring subsidie- en erkenningsreglementen

  • De reglementen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie
  • Binnen het vastgelegde kader (stap 3) worden eventuele laatste aanpassingen gemaakt voorafgaand aan goedkeuring
Deel op facebook
Deel op twitter