Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over het project

Dilbeek kent een rijk aanbod aan socio-culturele en sportieve activiteiten die we vanuit Groep Dilbeek willen ondersteunen. Maar het verenigingsleven is net als onze maatschappij een dynamisch gegeven en evolueert continu. Hierdoor is het nodig om ook de ondersteuning voor die activiteiten en verenigingen te gaan actualiseren. Tijdens het Forum van 15 januari 2023 kozen we ervoor om dit als thema te bespreken in een van de werkgroepkamers. Dit met als doel om hier samen met de Dilbeekse verenigingen en organisatoren verder mee aan de slag te gaan. 

Via ​een intensief en participatief begeleidingstraject met Baristaz (Adviesbureau en kennispartner voor verenigingen in Vlaanderen) willen we komen tot vernieuwde erkennings- en subsidie-instrumenten dat op maat is van alle Dilbeekse socio-culturele en sportieve initiatieven van vandaag en morgen.  

Hieronder stellen wij ons integrale en participatieve plan van aanpak voor:

PLAN VAN AANPAK 

STAP 1: Intakegesprek(ken) 

Tijdens een intakegesprek tussen de Gemeente Dilbeek en Baristaz worden de uitdagingen scherp gesteld en de verwachtingen concreet gemaakt.  

STAP 2: Participatief onderzoek  

  • Via een enquête worden alle verenigingen bevraagd naar hun noden
  • Participatie- en inspiratiemoment met medewerkers van de betrokken sectoren
  • Participatie- en inspiratiemoment met de verenigingen en belanghebbenden

STAP 3: Vastleggen kaderprincipes door College van Burgemeester en Schepenen  

Op deze manier geven we richting en scheppen we een kader waarbinnen het verdere traject kan uitgerold worden.  

STAP 4: Traject met de medewerkers 

Binnen het vastgelegde kader gaan we aan de slag met medewerkers van de betrokken sectoren om de reglementen verder vorm te geven. ? Eerste lezing  van het vernieuwde reglement(en). Terugkoppeling met de verenigingen en de belanghebbenden. 

STAP 5: Bespreking College van Burgemeester en Schepenen 

Terugkoppeling van het reglement met simulaties.  

STAP 6: Participatieluik en een laatste aanpassing 

  • De reglementen worden een tweede maal besproken met de verenigingen en organisatoren. 
  • Laatste aanpassing op basis van het participatiemoment.